Landelijk keuzekapittel OFS 2014

Van 23 tot en met 25 mei 2014 werd bij de Franciscanessen in Denekamp het landelijk keuzekapittel gehouden. Namens het CIOFS waren aanwezig: Ewald Kreuzer, lid van het CIOFS-bestuur en afgevaardigd door generaal minister Encarnita del Pozo, en Amanuel Mesgun ofm cap, een van de vier generale geestelijke assistenten bij het CIOFS.

Voorafgaand aan het keuzekapittel werd het landelijk bestuur gevisiteerd door het CIOFS. Dit vond plaats in een broederlijke ontmoeting op de vrijdagmorgen. Er werd vooral stilgestaan bij het positieve dat we meemaken, zoals de groei van de OFS in Nederland, maar ook de zorgen die er zijn zoals de aandacht voor de oudere leden en de toekomstige voorziening in geestelijke assistentie. Het CIOFS wees ons er op dat het antwoord binnen de OFS zelf gezocht moet gaan worden. 's Middags presenteerden alle broederschappen zich aan het CIOFS aan de hand van een mondelinge presentatie met ondersteuning van een powerpoint-presentatie. 's Avonds presenteerde het CIOFS zich zelf en haar activiteiten aan de hand van foto's van die activiteiten.

Op zaterdagmorgen werd onder leiding van Jan van den Eijnden ofm gesproken over activiteiten van de OFS over de afgelopen drie jaren aan de hand van het bestuursverslag. Het bestuur kon de vragen die gesteld werden naar voldoening beantwoorden, op een uitgavepost in de financiële verantwoording na, waarover de leden nog bericht zullen worden. De aanwezigen bedankten desondanks met luid applaus het bestuur voor het verrichte werk, waarna het bestuur aftrad. Vervolgens werden aandachtspunten geformuleerd voor het nieuw te kiezen bestuur, al met al een behoorlijke lijst.

Zaterdagmiddag vond de uiteindelijke bestuurskeuze plaats onder leiding van Ewald Kreuzer, daarbij als getuige geassisteerd door broeder Amanuel Mesgun. Na een enerverende stemming leidden de keuzerondes tot de volgende bestuurssamenstelling:

          - minister: Michel Versteegh
          - vice-minister: Irene Leliveld
          - secretaris: Gijs ter Veer
          - penningmeester: Theo Reuling
          - vormingsverantwoordelijke: Els de Kimpe-Haring
          - internationaal vertegenwoordiger: Mariette Fleur
          - plaatsvervangend internationaal vertegenwoordiger: Irene Leliveld

Deze keuze werd bevestigd in een Eucharistieviering met Wim Pot ofm, Amanuel Mesgun ofm cap en Thijs Moons ofm conv als celebranten. Dank was er voor Leo Koot ofs die na drie jaren afscheid nam van het landelijk bestuur.

 

Het nieuwe bestuur met de internationale vertegenwoordigers bij dit keuzekapittel. Van links naar rechts: Gijs ter Veer, Els de Kimpe-Haring, Michel Versteegh, Ewald Kreuzer, Irene Leliveld, Amanuel Mesgun ofm cap, Wim Pot ofm, Mariette Fleur en Theo Reuling.

 

Op zaterdagavond stond de theatrale vertelling "De natuur van Franciscus" door Frank Jenniskens (Sound-heart) centraal. Met beeld, muziek, klank en verhaal bracht hij zijn verbondenheid met Franciscus en zijn ervaringen vanuit zijn voetreis naar Assisi naar de aanwezigen. Naast de OFS-leden genoten ook een twintigtal zusters van Denekamp van deze prachtige voorstelling.

 

 

De zondag werd begonnen met deelname aan de Eucharistieviering in de kapel van de zusters. Vervolgens werd onder leiding van Willem Marie Speelman een aantal liederen ingeoefend die opgenomen zullen worden in het handboek dat momenteel herzien wordt. Na het middagmaal kon met veel voldoening, dank en blijdschap afscheid genomen worden.

 

 

In de namiddag vond nog een gesprek plaats van de internationale afgevaardigden en het nieuwe landelijke bestuur met Mgr. Ted Hoogeboom, hulpbisschop van Utrecht. Een gesprek waarin de band tussen de OFS en de Nederlandse Kerkprovincie ter sprake kwam en de mogelijkheden om dit meer vorm te geven, zeker in de richting van de jeugd.