CIOFS

De internationale broederschap is als een organische eenheid samengesteld uit alle broederschappen van de OFS in de wereld. Zij staat gelijk met de OFS als geheel.Logo OFS Internationaal

Zij heeft een eigen rechtspersoonlijkheid in de Kerk. Zij is georganiseerd en zij funtioneert overeenkomstig de Generale Constituties en haar eigen statuten (Generale Constituties 69,1).

De internationale broederschap wordt gestimuleerd en geleid door het Internationaal Bestuur (CIOFS), door haar Presidium en de Generale Minister. De zetel daarvan is in Rome (Generale Constituties 69,2).

Het Internationaal Bestuur komt bijeen in het Generaal Kapittel van de OFS en heeft de bevoegdheid wetten uit te vaardigen, besluiten te nemen en te kiezen. (Generale Constituties 70,3)

Op hun website is meer informatie te vinden over de CIOFS.

 


Aansturing van de Orde

De OFS groeit. Meer leden en in meer landen actief. Dat roept vragen op hoe de aansturing moet plaatsvinden. Deze vragen zijn verwoordt in bijgevoegde brief van de generaal minister Tibor Kauser.


November 2014

Het nieuw gekozen internationaal bestuur. Contact persoon voor o.a. Nederland is Ana Fruk.