Bezinning van deze maand

De dood overwonnen

“Christus heeft de dood overwonnen en wij met Hem”. Het zijn woorden die paus Franciscus enkele jaren geleden aanreikte bij gelegenheid van het Paasgebeuren. En hij gaat verder: “Ons leven eindigt niet met een grafsteen, ons leven gaat verder door de hoop op Christus die uit dat graf verrezen is.”

Kunnen wij, kun jij dit geloven? Het is een groots mysterie, dat verrijzen van Jezus Christus. Tegelijkertijd ook de kern van ons christelijk geloof. Daarom opent geloof in Christus en zijn verrijzenis een wereld met dimensies die onze gedachten ver overschrijden. Omdat het niet te beredeneren valt, vervalt voor velen ook het geloof in het mysterie. Net als met God het geval is. Hij is niet aan te tonen of te bewijzen: voor velen een reden om aan te nemen dat God niet bestaat. Alsof alles te beredeneren is of moet zijn. Wat doet een mens zichzelf tekort door niet verder te gaan dan hij of zij zelf bedenken kan? Zelfs de knapste kop houdt vele vragen over waar hij of zij het antwoord niet op weet.

De vrouwen en de eerste leerlingen die het lege graf zagen, wisten niet hoe daar mee om te gaan. Verwarring en paniek waren hun eerste reacties. Tot er andere signalen kwamen: Jezus is gezien! Tot de woorden die Hij gesproken had opeens in de juiste context kwamen te staan en zijn leerlingen beseften dat Jezus dit al eerder aangekondigd had. Nu kwam het besef en daarmee ook het geloof.

De verrijzenis van Jezus heeft het leven van veel mensen verrijkt. Als jouw leven niet alleen maar voortgaat en wellicht steeds gebrekkiger naar de dood voert, komt daar nu opeens het perspectief om de hoek dat het daarmee nog niet afgelopen is. We mogen hopen en geloven op dat perspectief, op dat overwinnen van de dood. En niet alleen straks. Ook nu. Want de vrouwen en de eerste leerlingen hebben uit eigen ervaring een of meerdere keren een glimp van de verrezen Heer opgevangen. Wat heeft dat met hen gedaan? Enorm veel. We hebben het er vandaag de dag nog over.

Daarom ook de oproep van paus Franciscus: “Als christenen zijn we geroepen om schildwachten van de morgen te zijn, die de tekenen van de Verrezene weten te ontwaren, zoals de vrouwen hebben gedaan en de leerlingen die bij het krieken van de eerste dag van de week naar het graf waren gerend”.

Een Zalig Pasen.

Theo Reuling ofs