Bezinning van deze maand

Pinksteren / Heilige Drie-Eenheid

 

Met het hoogfeest van Pinksteren voor de deur en een week later het hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid, moest ik denken aan de wijze waarop deze feesten doorwerken in het leven van Franciscus én de wijze waarop hij daar uiting aan geeft. Je komt het op meerdere plaatsen in zijn geschriften tegen, maar in deze tekst, Gebed aan het slot van de ‘Brief aan de hele Orde’, vind ik het het mooist verwoordt. Ik hoop dat het ook u mag inspireren.

 

 

Almachtige, eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God,

geef ons, erbarmelijke mensen,

omwille van Uzelf te doen

wat wij weten dat Gij wilt,

en altijd te willen wat U behaagt,

opdat wij, innerlijk gezuiverd,

innerlijk verlicht

en door het vuur van de Heilige Geest ontstoken,

de voetstappen van uw geliefde zoon,

onze Heer Jezus Christus, kunnen volgen

en door uw genade alleen

bij U, Allerhoogste, mogen komen,

die in volmaakte Drievuldigheid en eenvoudige Eenheid

leeft, heerst en wordt verheerlijkt, almachtige God,

door alle eeuwen der eeuwen.

Amen.

 

 

Marianne Versteegh ofs