Bezinning van deze maand

Vernieuwen

Op onze bezinningsdag in september hebben we inleiders gehad die over het 40-jarig bestaan spraken van onze regel. Een paar kerngedachten:

Vanuit deze gedachten kun je je voorbereiden op de komende vastentijd. Op Aswoensdag begint die tijd. Een tijd waarin je toeleeft naar het sterven en de wederopstanding van Jezus. Wat ga je wel en wat ga je niet doen in de vastentijd? Een standvastige invulling van de vastentijd vraagt voorbereiding.

Het is een tijd voor toch (wat) bewuster leven. Je kunt daarbij kiezen voor  je hoofd ‘opruimen’. Het stil maken in jezelf. Daarvoor kun je teksten uitzoeken, vaste dagelijkse momenten uitkiezen waarin je een tekst leest en daar een moment van stilte aan toevoegt. Dat levert vernieuwing op. Zoals in Jesaja 43: 18-19 staat: Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?

Ontkiemen betekent dat de vernieuwing al in je werkt. Dat vraagt inkeer, stilte en bij jezelf naar binnen kijken. Luisteren naar wat komen gaat. In andere woorden: we hebben tijd nodig om braak te liggen om weer tot nieuwe vruchtbaarheid te komen.

En zo denkend past de vastentijd prima in het voorjaar: na de winter komt de lente met vernieuwing. Daar mag je in de vastentijd ruimhartig van genieten. Daar staat in de Talmoed over:

Gezegend zijt Gij, Heer onze God, Koning van de wereld,
die het op Zijn aarde aan niets heeft laten ontbreken.
En haar vulde met goede schepselen en bomen,
waarin de gehele mensheid behagen schept.

(Talmoed, Berachot 33:2)

 

Ik wens iedereen een goede voorbereiding en een gezegende vastentijd toe.

Tot lof van Christus. Amen.

 

Jan Bijlsma ofs