Bezinning van deze maand

Thuiskomen

 
Soms ervaren mensen dat zij mogen thuiskomen bij elkaar;

dan kunnen zij zich veilig voelen en geborgen,

in de ruimte van begrip en verbondenheid.

 

Waar deze mensen klankbord willen zijn van elkáárs onmacht en ontmoediging,

waar ze mogen uitspreken wat ze verder nergens kwijt kunnen.

 

Waar deze mensen elkaar gaan dragen in het leven,

wetend van de broosheid en de gebrokenheid

die bij de een net zo leeft als bij de ander.

 

Waar deze mensen zo samenkomen in dezelfde geest

en bij elkaar dezelfde droom gaan wakker houden,

ligt de toekomst open.

 

Gedragen, wordt men uitgedaagd en toegerust

om weer op weg te gaan naar een nieuwe dag, een nieuwe morgen.

 

Waar deze mensen zo samenzijn,

is het Leven niet meer tegen te houden!

 

 

Michel Versteegh ofs