Bezinning van deze maand

Pasen

God,
uw Zoon heeft ons uitzicht gegeven
op het eeuwig leven
door zijn overwinning op de dood.
Wij bidden U:
schenk ons de Geest die levend maakt
en laat ons tot nieuw leven opstaan
door Christus onze Heer.
Amen.