Bezinning van deze maand

Pasen

Franciscus heeft zelf psalmen samengesteld om de mysteries van de Heer te eren. Psalm 9 werd in de Paastijd dagelijks gebeden door hem en zijn broeders:

 

Zing voor de Heer een nieuw lied

want Hij heeft wonderbare werken verricht.

Zijn rechterhand en zijn heilige arm

hebben zijn geliefde Zoon als offer aangeboden.

De Heer heeft zijn reddende zorg bekend gemaakt,

voor het oog van de volken heeft Hij zijn gerechtigheid geopenbaard.

Op die dag heeft de Heer zijn barmhartigheid verkondigd

en in de nacht zijn lied.

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,

laten wij juichen en ons erover verheugen.

Gezegend die komt in de naam van de Heer.

God is Heer, zijn licht is over ons opgegaan.

Laten de hemelen zich verblijden,

laat de aarde juichen

en de zee met al wat erin is bruisen;

laat het land met wat erop is zich verheugen.

Geef de Heer, landen en volken,

geef de Heer roem en eer,

geef de Heer roem van zijn naam.

 

Marianne Versteegh ofs