Bezinning van deze maand

Barmhartigheid

Barmhartigheid, een woord dat past bij de maand mei als zijnde een ‘Mariamaand’. Ook een maand waarin we de Hemelvaart en Pinksteren gedenken. Kortom een vreugdevolle maand!

Maar boven ons dagelijks bestaan hangt de sluier van corona-besmettingen en de gevolgen daarvan. De opheffing van een aantal gemeenschapsbeperkingen eind april geven wat ruimte. Maar de situatie is nog bepaald niet rooskleurig gelet op de ziekhuisopnames en de IC-bezetting met Covid19-patiënten. We hopen allemaal op een positief effect in deze maand.

In onze samenleving hebben (groepen) mensen bijnamen gekregen zoals ‘wappies’, complotdenkers, enzovoort. Door zich niet te houden aan de afgesproken regels zijn er scherpe tegenstellingen tussen mensen ontstaan die een open gesprek in de weg staan. Zo’n gesprek gaan we vaak in met een  ‘gekleurde bril’, waardoor de openheid voor een gesprek al snel verdwijnt. De ‘gekleurde bril’ heeft vaak al een (ver)oordeling in zich. En dan is de gewenste dialoog ver weg.

De Regel van Franciscus kan hier helpen: je medemens aanvaarden in een nederige en menslievende geest. Dat betekent dat je een gesprek niet begint met je eigen mening (= (ver)oordelend), maar eerst oprecht een vraag stelt over wat de ander heeft bewogen tot haar/zijn standpunt in deze. Iedereen heeft recht op zijn eigen verhaal en het begint met het verhaal van de ander aan te horen. Alle verhalen hebben een achterkant. Vraag daar naar. Luister met een barmhartig hart naar de het verhaal van de ander en wijs het niet af.

Een citaat uit ‘De achterkant van verhalen’ (Jos van Remundt)Albert Camus (1913-1960) zei dat het verkeerd benoemen van de feiten een oorzaak van de problemen in de wereld is. Om de dingen goed te benoemen is van belang dat men doorvraagt en onderzoekt.

Ik wens iedereen een blijde en bedachtzame maand mei toe.

Vrede en alle goeds.

Jan Bijlsma ofs

Landelijke Commissie Vorming OFS