Bezinning van deze maand

Nederigheid

Op 13 juni 2019 ontving Paus Franciscus de apostolische nuntiussen, zijn vertegenwoordigers in de wereld. Hij stelde hun de noodzakelijke deugden voor, die ze voor hun zending nodig hebben. Paus Franciscus besloot de bijeenkomst met dit gebed van kardinaal Rafael Merry del Val (1865-1930), staatssecretaris en medewerker van de heilige Pius X. Hij beveelt het zijn vertegenwoordigers aan. Het zijn de litanieën van nederigheid.

Nederigheid is een lastig woord dat vaak afschrikt. Nederigheid betekent zeker niet, dat je oordeelt over jezelf als een waardeloos persoon, dat je niet de moeite waard bent, of niet mag zijn. Integendeel. God wil juist de mens in zijn waarde zetten en laten weten dat hij of zij geliefd is. Je bent het al!

Paus Franciscus beveelt dit gebed zijn vertegenwoordigers aan. Misschien ook voor ons een goed gebed?

 

 

Litanieën van nederigheid

 

Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, verhoor mij.

Van het verlangen te worden geacht, … verlos mij Jezus
van het verlangen te worden bemind, … verlos mij Jezus
van het verlangen te worden geprezen, … verlos mij Jezus
van het verlangen te worden geëerd, … verlos mij Jezus
van het verlangen te worden voorgetrokken, … verlos mij Jezus
van het verlangen te worden geraadpleegd, … verlos mij Jezus
van het verlangen voor degelijk aangezien te worden, … verlos mij Jezus
van de angst te worden vernederd, … verlos mij Jezus
van de angst te worden geminacht, … verlos mij Jezus
van de angst te worden belasterd, … verlos mij Jezus
van de angst te worden vergeten, … verlos mij Jezus
van de angst te worden bespot, … verlos mij Jezus
van de angst te worden beledigd, … verlos mij Jezus
van de angst te worden verdacht, … verlos mij Jezus.

Dat mijn medemensen meer achting genieten dan ik, … Jezus, geef mij de genade dit te wensen.
Dat zij tot hun recht mogen komen, maar dat ik terzijde worde gesteld, … Jezus, geef mij de genade dit te wensen.
Dat zij in de waardering van de wereld mogen groeien en ik achtergesteld word, … Jezus, geef mij de genade dit te wensen.
Dat zij geprezen worden en ik verwaarloosd word, … Jezus, geef mij de genade dit te wensen.
Dat zij in elk opzicht boven mij worden voorgetrokken, ... Jezus, geef mij de genade dit te wensen.

(vertaling: Maranatha-gemeenschap)

 

Wim Pot ofm