Bezinningsdagen

Op landelijk niveau wordt vier keer per jaar een bezinningsdag georganiseerd, die bedoeld is voor alle leden. Men kan zich hiervoor opgeven bij de Commissie Vorming, bij voorkeur via het e-mailadres vorming@ofsnederland.nl of schriftelijk naar Jan Bijlsma ofs, Fâldenserwei 8, 8834 XJ Baard, tel. 0517-34 14 64. Naast leden en aspirant-leden van de orde zijn ook andere geïnteresseerden in het leven van Franciscus en Clara van harte welkom; zij kunnen zich voor meer informatie en deelname melden via Jan Bijlsma.

Eerstvolgende bezinningsdag: zaterdag 24 november 2018

Deze dag vindt plaats in 's-Hertogenbosch (Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11).  

Inleidster die dag is Elisabeth Schonken osc, claris uit Sint-Truiden (België). Ze wil met ons een wandeling maken door de Fioretti. We beginnen met een beetje geschiedenis. Hoe de Fioretti en de Actus met elkaar verwant zijn. Hoe deze verhalenbundels ontstaan zijn, waar ze overeen komen en wat het eigene van de Fioretti is. Maar we willen niet in het verleden blijven hangen. Wat kunnen we vandaag nog met de Fioretti? Hoe kunnen deze verhalen van het begin ons inspireren en aanzetten tot een grotere gevoeligheid voor het levensverhaal en de levensweg die God met ieder van ons bewandelt? We zullen één verhaal in het bijzonder bespreken en ook aan het werk gezet worden voor een een eigen Fiorettiverhaal.

Deelname aan de dag is gratis. Opgave bij Jan Bijlsma (zie hierboven of via invullen van het onderstaande aanmeldingsformulier) is noodzakelijk.

Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar, om 10.30 uur begint het programma; om 14.00 uur is er een eucharistieviering en om 15.00 uur sluiten we de dag af. Voor soep wordt gezorgd, graag zelf een lunchpakketje meebrengen. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden.