De Fioretti (Leeuwarden)

 


 

Iedere eerste woensdag van de maand komt de broederschap bij elkaar in het Titus Brandsma Huis, naast de Bonifatiuskerk aan de Voorstreek. Adres: Bonifatiusplein 21. Aanvang: 20.00 uur. Contactpersoon: Angela Twickler ofs, Pelikaanstraat 26, 8916 AE Leeuwarden. Tel. 058-2164120.

Het bestuur bestaat uit minister Angela Twickler, viceminister Paula Vermaat, secretaris Geralde Ruijter, penningmeester Jan Bijlsma en vormingsverantwoordelijke Paula Vermaat.


 

De Fioretti bestaat uit ± 18 personen. We beginnen de avond met het Franciscaans avondgebed. Vanaf 1 november 2017 gaan we o.l.v. Peter Vermaat in op de gebeden van Franciscus. Incidenteel zal een van de leden de avond leiden. We sluiten om 22.00 uur de avond met het zingen van het Zonnelied.

Doel: spiritualiteit van Franciscus begrijpen en eigen maken, elkaar inspireren en stimuleren.

Fioretti betekent bloempjes. In De Fioretti zijn de beroemdste verhalen over het leven van Franciscus van Assisi (1181 of 1182 – 1226), die een eeuw na de dood van Franciscus door een anoniem gebleven broeder werden opgetekend, bijeengebracht.

De Fioretti worden wel het “lievelingetje” van de Italiaanse literatuur genoemd. De charme van de tekst schuilt voornamelijk in de betoverend eenvoudige en heldere taal ervan, in de pure vertelling zonder retoriek, in de authentieke en bevlogen verbeelding van het “wonderbaarlijke” leven van Franciscus. De verhalen hebben de zeggingskracht van sprookjes, waardoor ze ook niet-gelovige lezers veel leesplezier verschaffen.

 


Overlijden Philip Rodenburg

Philip Rodenburg is 24 april 2017 geheel onverwacht overleden op de leeftijd van 49 jaar. Philip was 11 januari 2017 opgenomen in de Fioretti. Hij voelde zich erg thuis in onze broederschap. Hij was een oprechte, betrokken en meelevende persoonlijkheid binnen de Fioretti en parochie. Eenvoud en nederigheid stonden hoog in zijn vaandel, maar ook eerlijkheid.

Op 2 mei is er onder grote belangstelling in de Sint Bonifatiuskerk in Leeuwarden afscheid van Philip genomen in een mooie en waardige Eucharistieviering, waarna de crematie in Goutum plaatsvond. Dank aan de vele ofs leden die hun betrokkenheid hebben getoond aan Philip. Laten we hem, zijn moeder en familie blijvend herinneren en gedenken in ons gebed.


Professie 12 november 2016

Op 12 november 2016 heeft Angela Twickler professie afgelegd op de regel van Franciscus bij de broederschap. In woord en beeld is deze plechtigheid in een verslag na te zien.


Professie 17 oktober 2015

Op 17 oktober 2015 heeft Joeke Ploeg professie afgelegd op de regel van Franciscus. Dit gebeurde bij de broederschap De Fioretti in Leeuwarden. Hiervan zijn ook foto's te zien.


12 oktober 2013: twee professies bij De Fioretti

Van deze plechtigheid is bijgaand fotoverslag gemaakt.