Tau-kring ('s-Hertogenbosch) 

 

 


 

 

De Tau-kring

bestaat uit ± 20 mensen. Eens per maand komen we bij elkaar. Op een zaterdag van 10.30/11.00 - ± 16.00 uur, meestal in het Franciscushuis te Den Bosch, van tijd tot tijd in het Clarissenklooster 'De Bron' te Nijmegen en een enkele keer elders. 

Onze bijeenkomsten bestaan o.a. uit de volgende onderdelen:

Thema en gebedsmoment worden, aan de hand van een jaarplanning, steeds door twee groepsleden voorbereid.

Door middel van onze bijeenkomsten willen we elkaar inspireren en stimuleren om de fNa het lezen van de tekst 

Informatie: Michel Versteegh tel. 073 69 00 208.


 

2020 – Rijk leven zonder bezit

Bijeenkomst maart – hfdst. 9, Ontspannen onderwijs:
'En wij waren ongeletterd en werkten met onze handen'

                 

 

We verdiepen ons in het onderwerp, vragen daarbij:

We vervolgen met een wandmeditatie.Bijeenkomst februari – hfdst. 2, Vergeving: 'Een te groot woord voor mensen'

 

Na een inleiding hebben we ons met behulp van een schema en vragen verdiept in dit onderwerp.

 


 

Bijeenkomst januari – hfdst. 1, 2

Aan de hand van een aantal citaten kunnen we tekenen, kleien, schrijven of met elkaar praten. Er is veel te praten en te denken over bezit en vooral het niet bezitten natuurlijk.


2019

Bijeenkomst december – terugblik en zo

We hebben teruggekeken op het aflopende jaar; onze GA presenteerde een samenvatting van de schriftelijk beantwoorddde evaluatievragen. We hebben een thema voor het komende jaar afgesproken, het wordt het boekje 'Rijk leven zonder bezit'. Daarnaast hebben we besproken wie we voordragen als kadidaten voor het landelijk bestuur. Helaas bleef er onvoldoende tijd over voor het thema, dus hebben we de tekst met vragen meegekregen om thuis bij stil te staan.


Bijeenkomst november – Fioretti XII

Na het lezen van de tekst bespreken we die in subgroepjes. Vervolgens wordt de tekst, evenals de groep, in drieën gesplits. Iedere subgroep krijgt een deel van de tekst met de opdracht om uit te wisselen wat ieder is opgevallen, vervolgens om uit te beelden wat we ontdekt hebben. Na een korte pauze laten we dit aan elkaar zien.

 


 

Bijeenkomst oktober – Fioretti XXIV

We gingen, helaas zonder moslims (door omstandigheden), in gesprek over de beleving van ons geloof. Aan de hand van de volgende vragen:
* Waar lopen we in onze samenleving tegenaan?
* Waar wordt je blij van?
* Waar ben je bang voor?, wordt je angstig van?
* Wat kunnen wij bieden?
* Wat wil je weten van de ander?
* De onbekendheid met de islam/christendom benoemen, wat wij er eigenlijk wel en niet van weten.


Bijeenkomst september – De ware vreugde

Het verhaal van de ware vreugde wordt voorgelezen. Aan de handvan de vraag wat vreugde/geluk voor ons betekent gaan we met elkaar in gesprek.
Tijdens het tweede gedeelte denken we na overde zaligsprekingen uit de bergrede; wat zeggen deze ons.


Bijeenkomst augustus – Fioretti XVII

Deze keer komen we samen in de Assisizaal van het stadsklooster.

Na het lezen van de tekst maken we, in subgroepen, een verbinding met het dagelijks leven d.m.v. muziek. 

 


 

Bijeenkomst juli – Fioretti XI

We lezen de tekst. Een individuele opdracht: wat roept deze tekst bij je op, geef dat weer. Keuze uit tekst, verf of klei. Vervolgens bespreken we dit.


Bijeenkomst juni – Fioretti II 
Roeping van Bernardus


We lezen twee gedeelten uit het verhaal:
-
Bernardus wordt hier zeer door geraakt door het bidden van Franciscus
- Franciscus en Bernardus vragen, met hulp van de Bijbel, hoe zij hun roeping vorm moeten geven. 

 De opdracht: we gaan in vier groepjes uit elkaar. Bij elk gedeelte worden de ervaringen
binnen de groepjes gedeeld.
Middels lectio proberen we te kijken wat ons in de tekst aanspreekt en aanraakt. Wat zijn
sleutelwoorden in de tekst.
De volgende stap is de meditatio; wat zegt de tekst ons persoonlijk? Kun je de tekst in het
heden plaatsen?
Hierna de oratio; wat is ons antwoord naar God als reactie op zijn woord. We maken samen een gebed wat tijdens de viering voorgelezen zal worden.
Na een korte pauze delen we onze ervaringen in de groep. 
Voor de contemplatie gaan we naar de kapel en proberen tot rust te komen in de aanwezigheid van Gods genade.

 


 

 

Bijeenkomst mei 

 

 

Dit keer geen gewone bijeenkomst. s' Morgens gaan we op zoek naar onze kwaliteiten. Dat zijn er heel wat.
's Middags bezoek van een afvaardiging van het Landelijk Bestuur. Met hen bespreken we hoe het in onze broederschap gaat. 


Bijeenkomst april – alternatieve bijeenkomst

           

We gaan naar de ST. Jan, daar krijgen we de instruktie: probeer de geestelijke ruimte te ervaren in de St.Jan. Als ondersteuning krijgen we zes enveloppen en het verzoek deze volgens schema te openen. We betreden de St.Jan en ieder zoekt zijn eigen weg. 

 

 

Hierna verzamelen we weer in de "bouwloods". In groepen wisselen we uit hoe en wat we ervaren hebben.

 


 

Bijeenkomst maart – Fioretti VII

                                         

Het verhaal gaat over Franciscus die zich terugtrekt op een eiland om daar 40 dagen te vasten, dit in navolging van Christus. 
Wat heeft je geraakt in het verhaal?

Het volgend gedeelte begint met een meditatie. Gevraagd wordt om de woestijn in te trekken. Hierna schrijven we op wat de woestijn met ons deed.

De volgende opdracht is in subgroepjes: bespreek samen wat je geraakt heeft en wat je ervaring is met/in de woestijn.  

De laatste opdracht is om samen een gebed te maken over onze bevindingen. Dit gebed zal voorgelezen worden tijdens de afsluitende viering. 

 


 

 

Bijeenkomst februari– Fioretti XVI

 

We luisteren naar 'de  vogelpreek' en krijgen de opdracht om onze eigen vogel te maken. 
Vragen daarbij:

We bespreken onze 'vogels' in subgroepjes.


 

Bijeenkomst januari – Fioretti XVI

in 'De Bron'


Dit verhaal is in drie delen op te splitsen: de raad die Franciscus aan Clara en broeder Silvester vroeg naar aanleiding van zijn vraag wat God van hem verlaagde; het stichten van de derde orde; de vogelpreek. Wij gaan ons bezig houden met het eerste gedeelte.