Tau-kring ('s-Hertogenbosch) 

 

 


 

 

De Tau-kring

bestaat uit ± 20 mensen. Eens per maand komen we bij elkaar. Op een zaterdag van 10.30/11.00 - ± 16.00 uur, meestal in het Franciscushuis te Den Bosch, van tijd tot tijd in het Clarissenklooster 'De Bron' te Nijmegen en een enkele keer elders. 

Onze bijeenkomsten bestaan o.a. uit de volgende onderdelen:

Thema en gebedsmoment worden, aan de hand van een jaarplanning, steeds door twee groepsleden voorbereid.

Door middel van onze bijeenkomsten willen we elkaar inspireren en stimuleren om de fNa het lezen van de tekst 

Informatie: Michel Versteegh tel. 073 69 00 208.


2019

Bijeenkomst november – Fioretti XII

Na het lezen van de tekst bespreken we die in subgroepjes. Vervolgens wordt de tekst, evenals de groep, in drieën gesplits. Iedere subgroep krijgt een deel van de tekst met de opdracht om uit te wisselen wat ieder is opgevallen, vervolgens om uit te beelden wat we ontdekt hebben. Na een korte pauze laten we dit aan elkaar zien.

 


 

Bijeenkomst oktober – Fioretti XXIV

We gingen, helaas zonder moslims (door omstandigheden), in gesprek over de beleving van ons geloof. Aan de hand van de volgende vragen:
* Waar lopen we in onze samenleving tegenaan?
* Waar wordt je blij van?
* Waar ben je bang voor?, wordt je angstig van?
* Wat kunnen wij bieden?
* Wat wil je weten van de ander?
* De onbekendheid met de islam/christendom benoemen, wat wij er eigenlijk wel en niet van weten.


Bijeenkomst september – De ware vreugde

Het verhaal van de ware vreugde wordt voorgelezen. Aan de handvan de vraag wat vreugde/geluk voor ons betekent gaan we met elkaar in gesprek.
Tijdens het tweede gedeelte denken we na overde zaligsprekingen uit de bergrede; wat zeggen deze ons.


Bijeenkomst augustus – Fioretti XVII

Deze keer komen we samen in de Assisizaal van het stadsklooster.

Na het lezen van de tekst maken we, in subgroepen, een verbinding met het dagelijks leven d.m.v. muziek. 

 


 

Bijeenkomst juli – Fioretti XI

We lezen de tekst. Een individuele opdracht: wat roept deze tekst bij je op, geef dat weer. Keuze uit tekst, verf of klei. Vervolgens bespreken we dit.


Bijeenkomst juni – Fioretti II 
Roeping van Bernardus


We lezen twee gedeelten uit het verhaal:
-
Bernardus wordt hier zeer door geraakt door het bidden van Franciscus
- Franciscus en Bernardus vragen, met hulp van de Bijbel, hoe zij hun roeping vorm moeten geven. 

 De opdracht: we gaan in vier groepjes uit elkaar. Bij elk gedeelte worden de ervaringen
binnen de groepjes gedeeld.
Middels lectio proberen we te kijken wat ons in de tekst aanspreekt en aanraakt. Wat zijn
sleutelwoorden in de tekst.
De volgende stap is de meditatio; wat zegt de tekst ons persoonlijk? Kun je de tekst in het
heden plaatsen?
Hierna de oratio; wat is ons antwoord naar God als reactie op zijn woord. We maken samen een gebed wat tijdens de viering voorgelezen zal worden.
Na een korte pauze delen we onze ervaringen in de groep. 
Voor de contemplatie gaan we naar de kapel en proberen tot rust te komen in de aanwezigheid van Gods genade.

 


 

 

Bijeenkomst mei 

 

 

Dit keer geen gewone bijeenkomst. s' Morgens gaan we op zoek naar onze kwaliteiten. Dat zijn er heel wat.
's Middags bezoek van een afvaardiging van het Landelijk Bestuur. Met hen bespreken we hoe het in onze broederschap gaat. 


Bijeenkomst april – alternatieve bijeenkomst

           

We gaan naar de ST. Jan, daar krijgen we de instruktie: probeer de geestelijke ruimte te ervaren in de St.Jan. Als ondersteuning krijgen we zes enveloppen en het verzoek deze volgens schema te openen. We betreden de St.Jan en ieder zoekt zijn eigen weg. 

 

 

Hierna verzamelen we weer in de "bouwloods". In groepen wisselen we uit hoe en wat we ervaren hebben.

 


 

Bijeenkomst maart – Fioretti VII

                                         

Het verhaal gaat over Franciscus die zich terugtrekt op een eiland om daar 40 dagen te vasten, dit in navolging van Christus. 
Wat heeft je geraakt in het verhaal?

Het volgend gedeelte begint met een meditatie. Gevraagd wordt om de woestijn in te trekken. Hierna schrijven we op wat de woestijn met ons deed.

De volgende opdracht is in subgroepjes: bespreek samen wat je geraakt heeft en wat je ervaring is met/in de woestijn.  

De laatste opdracht is om samen een gebed te maken over onze bevindingen. Dit gebed zal voorgelezen worden tijdens de afsluitende viering. 

 


 

 

Bijeenkomst februari– Fioretti XVI

 

We luisteren naar 'de  vogelpreek' en krijgen de opdracht om onze eigen vogel te maken. 
Vragen daarbij:

We bespreken onze 'vogels' in subgroepjes.


 

Bijeenkomst januari – Fioretti XVI

in 'De Bron'


Dit verhaal is in drie delen op te splitsen: de raad die Franciscus aan Clara en broeder Silvester vroeg naar aanleiding van zijn vraag wat God van hem verlaagde; het stichten van de derde orde; de vogelpreek. Wij gaan ons bezig houden met het eerste gedeelte.


2018

Bijeenkomst december – evaluatie

Dit keer geen thema, maar een terugblik op het afgelopen jaar.

 


Bijeenkomst november – Regel 

We leggen de Regel van de OFS naast die van de Clarissen en de Minderbroeders.
In vergelijking met de minderbroeders en Clarissen is onze Regel de jongste, bestaat nu 40 jaar. We gaan de regels naast elkaar leggen en daarover in gesprek door speeddaten. Door steeds te wisselen gaan we met iedereen een keer in gesprek.

Een korte samenvatting van de vragen:

 

  1. De eerste ronde gaat over het begin van de leefregels: OFM begint met In de naam van de Vader en de Zoon en de H.Geest, OSC In de naam van de Heer. Amen. OFS In de naam van de Heer. Wat zegt het dat alle drie de leefregels beginnen met “In de naam van de Heer”?
  2. De tweede rond gaat over de belofte van de OFM van gehoorzaamheid en eerbied aan paus Honorius, OSC gehoorzaamheid en eerbied en paus Innocentius, OFS door professie verbonden met de kerk, in volledige gemeenschap met de paus etc. 
  3. Hoe wordt een nieuwe kandidaat toegelaten? Hoe kijken we daar tegenaan?
  4. Wat is het verschil tussen omzien naar elkaar bij OFM, OSC en OFS.
  5. Wat is de rol van de minister binnen de OFM, de abdis biij de Clarissen en het bestuur bij de OFS.

 

 


Bijeenkomst oktober – onze Regel


 

We openen met een meditatie met muziek “The Brother Wind March” van Jan Garbarek. De wind neemt ons mee naar belangrijke plekken in enrondom Assisi. Na de meditatie luisteren we naar een prachtige tekst “Tederheid en kracht”, die zoals besloten wordt in het Tau’tje zal komen.
Opdracht 1: begint met een stukje uit het testament van Franciscus en wel vers 38-41 en het laatste stukje van de Regel van de OFS t.w. Hoofdstuk 3, blz. 37 van het handboek.
De vragen die hierbij horen zijn:
Wat onderhoud je eigenlijk?
Wat wil je tot het einde toe onderhouden?
Waar wil je dat een zegen op rust?
Neem iets mee dat dit symboliseert.

Bij de vragen was het de bedoeling dat ieder hier eerst zelf mee aan de slag ging. Dat mochtzowel binnen als buiten. En aangezien het prachtig weer was... Daarna waren er 3 groepjesom je symbool en de ervaring te bespreken.

 


Bijeenkomst september – onze Regel

Dit keer een creatieve opdracht. De vraag hierbij is: Hoe geef je vorm aan onze Regel in je dagelijks leven. Oftewel: Hoe schrijft jij je leven op onze Regel. Iedereen is gedurende een uur bezig geweest om door een tekening, collages, tekst of gedicht vorm te geven aan de betekenis van de Regel in het dagelijks leven. Naderhand was er tijd voor iedereen om het gemaakte aan de anderen te presenteren en uitleg te geven. Het was mooi om te horen hoe de Regel in ieders leven een grote rol speelt. 


 

Bijeenkomst augustus

We werken in vier subgroepen, twee gaan aan de slag met een tekst over Mozes en twee met een tekst van Teresa van Avila over het herkennen van een visioen. Halverwege ruilen we van tekst.


 

Bijeenkomst juli – Wijsheidsspreuk 6

De navolging van de heer

Middels een wandmeditatie bezinnen we ons op de vraag: "Wie is ten diepste Christus, de goede herder, voor jou".
In tweetallen gaan we aan de slag met de vraag: "Wat betekent navolgen van Christus voor jou? Hoort daar het lijden ook bij".
Als laatste krijgen we de opdracht om een voorbede/dankgebed te maken die in de afsluitende viering kan worden voorgelezen n.a.v. de vraag: "Op welke daden/talenten  zou jij je kunnen beroemen".  


Bijeenkomst juni – Wijsheidsspreuk 7

Kennen moet leiden tot doen.

                    

We werken in subgroepen. Na uitwisseling de opdracht om een symbool te maken met materiaal dat je tegebkomt. 

 


 

Bijeenkomst mei – Wijsheidsspreuk 27

Naar aanleiding van deze wijsheidsspreuk hebben we het over bekoringen en beproevingen. 

We sluiten de dag af met de viering van twee professies met als thema: 'sta op en loop!'.


Bijeenkomst april – Themabijeenkomst liturgische vieringen

 

Hoe kun je zelf een liturgische viering voorbereiden? Deze vraag stond centraal in onze bijeenkomst. Een individuele bezinning op de vraag hoe je er zelf in staat gevolgd door uitwisseling in 3 tallen. Uitleg over hoe je een viering kunt samenstellen en waar je op moet letten.

Dan de opdracht om in subgroepen een deel van de afsluitende viering samen te stellen. Volgens de voorbereiders geen ideale werkwijze, maar het leverde een mooie viering op, de verschillende onderdelen sloten wonderlijk goed bij elkaar aan.


Bijeenkomst maart – Wijsheidsspreuk 11

We lezen de tekst. Vervolgens laten we de tekst, strofe voor strofe, op ons inwerken en bespreken die aan de hand van een aantal vragen.


Bijeenkomst februari – Wijsheidsspreuk 18

We horen over verschillende vormen van kwetsbaarheid. In subgroepjes gaan we aan de slag met de volgende vragen: 

Na een korte pauze:

 


 

 

Bijeenkomst januari – Wijsheidsspreuk 1

Het lichaam van de Heer.

We beginnen met een inleiding: De eerste wijsheidspreuk is het laatst toegevoegd maar op de eerste plaats terecht gekomen. Het is een soort inleiding. Tevens is het de meest ingewikkelde spreuk van de 28, die er zijn. We moeten de tekst ook lezen in de wetenschap dat het in een andere context geschreven is. We komen tot de conclusie dat zien en inzien sleutelwoorden zijn in de tekst.

Na de inleiding schrijven we op het white board woorden/zinnen/tekening wat er bij ons opkomt. Vervolgens houden we ons in subgroepen bezig met vragen als:

We sluiten de dag af met een viering in de kapel en zingen elkaar vrede toe.