Begroting van baten en lasten van het jaar 2019 OFS Nederland (Landelijk Bestuur en broederschappen)                             Terug

Bedragen in euro's.

Landelijk Bestuur 2019        
 
   

Baten
  Bestedingen       Resultaat
Bijdragen leden 6.250   Activiteitskosten 10.950  
Opbrengst vermogen 18.000   Sociaal project 2.500  
Overige bijdragen 0   Beheer en administratie 2.400  
Incidentele baten 0   Rentelasten 1.500  


  Incidentele lasten 7.350  
Totaal      24.250   Totaal     24.700 -/-  450

 

 

Broederschappen 2019 Inkomsten Uitgaven Resultaat
Naam Vestigingsplaats  

Bijdragen
leden

Overige
baten
Totaal Activiteiten Beheer & 
administratie
Totaal


             
De Fioretti Leeuwarden 720 0 720 480 70 550 170
Den Bosch I 's-Hertogenbosch 0 0 0 1.000 150 1.150 -/- 1.150
Fonte Colombo Hilversum 350 0 350 500 75 575 -/- 225
Gilze Gilze 500 0 500 450 0 450 50
Nederweert Nederweert 250 0 250 250 0 250 0
Pax et Bonum Valkenswaard 280 0 280 200 80 280 0
Perfetta Letizia Assen 500 0 500 450 0 450 50
Portiuncula Leiden 400 250 650 690 50 740 -/-  90
San Damiano Delft 500 0 500 400 100 500 0
Tilburg Tilburg 600 60 660 925 25 950 -/- 290
Tau-kring 's-Hertogenbosch 1.650 0 1.650 750 200 950 700

 

 

Terug