NieuwsNieuw bestuur Portiuncula

Tijdens het keuzekapittel, dat op 17 januari 2018 werd gehouden, hebben de zusters en broeders van de broederschap Portiuncula in Leiden een nieuw bestuur gekozen. Leo Koot werd tot minister gekozen, Liesbeth Ammazzini-van der Meijden tot viceminister, Wim Barning tot secretaris, Marianne Versteegh-Moolhuijzen tot penningmeester en Thérèse Rietbergen-Buis tot vormingsverantwoordelijke. Tijdens de afsluitende eucharistieviering werd dit bestuur geïnstalleerd. Allen gefeliciteerd. 

Activiteiten