Wereldwijd verbreid

De Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) is wereldwijd verbreid. In meer dan 100 landen bevinden zich ongeveer 400.000 leden, variërend van enkele tientallen tot tienduizenden leden per land.

Bijeenkomsten van belang worden met de term kapittel aangeduid. Op kapittelbijeenkomsten kunnen onderwerpen doorgesproken en besluiten genomen worden door de afgevaardigden naar dat kapittel. Wordt er tijdens een kapittel tevens een nieuw bestuur gekozen, dan wordt dit een keuzekapittel genoemd. Binnen de OFS is het gebruikelijk om op lokaal en nationaal niveau elke drie jaar een nieuw bestuur te kiezen. Het internationale bestuur (CIOFS) wordt elke zes jaar opnieuw gekozen.

Broederschap: de kleinste lokale gemeenschap

De gemeenschap die de basiseenheid van de OFS vormt is de broederschap. De term 'broederschap' is de vertaling van de aanduiding 'fraternité', die in de franciscaanse wereld gebruikt wordt voor een gemeenschap van zusters en/of broeders. Leden, zowel vrouwen als mannen, zijn aangesloten bij zo'n lokale broederschap. Deze lokale broederschappen kunnen op regionaal niveau een overkoepelende structuur kennen, maar vallen in ieder geval altijd onder een landelijk bestuur. 

In Nederland bestaan op dit moment 12 broederschappen. Een broederschap bevindt zich in de fase van oprichting. Daarnaast valt de broederschap in Suriname ook onder het Nederlands bestuur.

Landelijk bestuur en werkgroepen

Elk land met voldoende OFS-leden heeft een landelijk bestuur, zo ook in Nederland. Alle broederschappen in Nederland vallen rechtstreeks onder het landelijk bestuur. 

Het bestuur heeft enkele landelijke groepen in het leven geroepen:

Internationaal bestuur: CIOFS

In Rome zetelt het presidium van de OFS: het CIOFS. Dit bestuur stuurt alle nationale besturen aan, levert ondersteuningsmaterialen aan op alle fronten en organiseert bijeenkomsten op de schalen van landenregio's, werelddelen en wereldwijd. Bij nationale keuzekapittels zijn steeds vertegenwoordigers van het CIOFS aanwezig.

Jongeren: YouFra

Jongeren tot 18 jaren oud kunnen nog geen lid worden van de OFS. Daarvoor bestaat wel de YouFra, met een structuur en werkwijze die nagenoeg identiek is aan die van de OFS. Je kunt lid blijven van de YouFra tot de leeftijd van 30 jaren. De overstap van YouFra naar OFS gebeurt niet automatisch, hiervoor zal zelf de stap gezet moeten worden.