LANDELIJK SOCIAAL PROJECT VOOR  2021: MEDICIJNBANK VENEZUELA

Het huidige bewind in Venezuela, al 21 jaar aan de macht, heeft de publieke gezondheidszorg verwoest. Daardoor konden de plaatselijke laboratoria geen medicijnen meer produceren. Geïmporteerde medicijnen zijn voor gewone mensen onbetaalbaar, als ze al beschikbaar zijn.

Daarom heeft OFS broederschap Chiquinquira in de hoofdstad Caracas in 2015 een medicijnbank opgezet, ‘Remedia entre Todos’ (‘Medicijnen voor iedereen’). Deze medicijnbank is gevestigd in een kerk van de minderbroeders kapucijnen. Vanuit een kamer met uitgifteloketten naar buiten worden drie maal per week medicijnen verstrekt.  Mensen moeten een doktersrecept meenemen, dat wordt gecontroleerd door de dienstdoende apotheker.

De medicijnbank wordt gerund door vier apothekers en 12 andere vrijwilligers. Een bestuur, bestaande uit een algemeen coördinator (lid van de OFS), secretaris, penningmeester, twee apothekers, drie coördinatoren en de parochiepriester zorgen voor de naleving van de regelgeving, het oplossen van dagelijkse problemen en het inzamelen van medicijnen en andere benodigdheden.

Iedere week komen circa 200 mensen vanuit heel Caracas medicijnen halen. De medicijnen worden gratis verstrekt. De meeste mensen kunnen de medicijnen krijgen die ze nodig hebben.

De medicijnen zijn afkomstig van kerkgangers die overgehouden medicijnen doneren, en van OFS broederschappen in Spanje, Italië, de Dominicaanse Republiek, de Verenigde Staten  en Puerto Rico.

OFS Nederland heeft in 2018 een donatie gedaan vanuit het noodfonds. Daarna kwamen zoveel extra donaties binnen dat toen al zes kasten en een speciale lamp konden worden geplaatst, twee uitgifteloketten werden gemaakt, twee laptops voor de administratie werden aangeschaft en medicijnen konden worden ingekocht waaraan grote behoefte bestond. Sindsdien is het aantal klanten van de medicijnbank sterk gegroeid, en gelukkig ook het aantal broederschappen dat medicijnen inzamelt.

Er is daardoor een tekort aan opslagruimte ontstaan, men wil graag twee grote opslagkasten plaatsen. Daarnaast is een goede tafel nodig, en een koelkast om bepaalde medicijnen gekoeld te kunnen bewaren.

De kosten hiervan zijn:

  1. Een goede medicijnkoelkast                                                    € 250
  2. Een op maat gemaakte tafel                                                   € 500
  3. Twee op maat gemaakte kasten voor de medicijnen               € 2.000

In 2021 zamelt OFS Nederland geld in om dit te betalen. U wordt van harte uitgenodigd een steentje bij te dragen. Dat kunt u doen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL98 INGB 0000 4314 58 op naam van 'Orde van Franciscaanse Seculieren' onder vermelding van “Venezuela”. Bij voorbaat heel hartelijk dank!