Internationaal: CIOFS

De internationale broederschap is als een organische eenheid samengesteld uit alle broederschappen van de OFS in de wereld. Zij staat gelijk met de OFS als geheel.Logo OFS Internationaal

Zij heeft een eigen rechtspersoonlijkheid in de Kerk. Zij is georganiseerd en zij funtioneert overeenkomstig de Generale Constituties en haar eigen statuten (Generale Constituties 69,1).

De internationale broederschap wordt gestimuleerd en geleid door het Internationaal Bestuur (CIOFS), door haar Presidium en de Generale Minister. De zetel daarvan is in Rome (Generale Constituties 69,2).

Het Internationaal Bestuur komt bijeen in het Generaal Kapittel van de OFS en heeft de bevoegdheid wetten uit te vaardigen, besluiten te nemen en te kiezen. (Generale Constituties 70,3)

Op hun website is meer informatie te vinden over de CIOFS.

 


VOX Franciscana (internationaal ledenblad)

Het CIOFS geeft voor al haar leden het nieuwsbulletin Vox Franciscana. Hieronder staan de uitgebrachte versies in de Engelse taal.

Zomer-herfst 2023
Winter-voorjaar 2023

Zomer-herfst 2022

Winter 2021-2022
Zomer-herfst 2020
Winter 2019-2020
Zomer 2019
Winter 2018-2019
Zomer 2018
Winter 2017-2018
Voorjaar 2017


KOINONIA (blad voor vorming en geestelijke assistentie)

Het CIOFS geeft ten behoeve van vorming in de franciscaanse spiritualiteit het blad Koinonia uit. Hieronder staan de links naar de uitgebrachte versies in de Engelse taal.

De jongste versies zijn als volgt te vinden:


 

3e Europees Congres OFS en YouFra augustus 2018 Litouwen

Van dit congres zijn de nodige beeldverslagen.

Van 20 tot en met 26 augustus vond het derde Europees congres van de OFS en YouFra plaats. Dit keer waren we te gast in Litouwen. Van het congres is een elke dag een overzichtsfilmpje gemaakt. Te bekijken zijn:

 • Eerste dag (aankomst, openingsviering, presentatie landen).
 • Tweede dag (conferentie, gespreksgroepen, gebed- en lofprijzingsavond).
 • Derde dag (Mariaoord Siluva, Hill of Crosses, Kretinga)
 • Vierde dag (sociale dienstverlening, Baltische Zee, franciscaanse ontmoeting Kretinga).
 • Vijfde dag (Kruisweg Samogitian, evangelisatieavond).
 • Zesde dag (Vilnius, Trakai, afsluitingsavond Pazaislis).
 • Zevende dag (afsluiting conferentie, slotviering).
 • Van het gehele congres is ook een overzichtsfilmpje gemaakt.
 • Een aantal vieringen zijn uitgezonden en nog te bezien via de volgende links:

  Voor het congres, dat in het teken stond van de Heilige Geest, is een speciaal lied gecomponeerd (zie ook de liedtekst en muziek).

   


  Aansturing van de Orde

  De OFS groeit. Meer leden en in meer landen actief. Dat roept vragen op hoe de aansturing moet plaatsvinden. Deze vragen zijn verwoord in bijgevoegde presentatie van de generaal minister Tibor Kauser.


  November 2014

  Het nieuw gekozen internationaal bestuur. Contact persoon voor o.a. Nederland is Ana Fruk.