Bezinning van deze maand

Heilig

De maand november begint met Allerheiligen. Mensen die een voorbeeld voor ons kunnen zijn worden ‘heilig’ genoemd. En soms ook zo verklaard door de kerk. Heilig wil zeggen dat we er heil van mogen verwachten. Dat door mijn betrokkenheid op die voorbeeldmens iets mag oplichten van wat voor mij heil mag brengen. En ‘heil’ staat nadrukkelijk in verband met God. Door een heilige licht God voor ons op.

Voor mijzelf zijn meer momenten en personen heilig te noemen dan de kerk officieel verklaard heeft. Als ik mij bij het graf van mijn ouders of bij de urn van mijn overleden echtgenote Gabriëlle weer hun leven herinner, wat samen meegemaakt is, dan leg ik een verbinding tussen mijzelf en de plek waar zijn nu mogen zijn. Bij God. Daarom mag ook dat moment heilig genoemd worden.

Een heilige zal deze maand in het bijzonder aan mogen spreken: Elisabeth van Thüringen, patroon van de OFS. Onbaatzuchtig zette zij zich in voor de medemens. Dit ten koste van de zorg voor haar kinderen en uiteindelijk ook ten koste van haar leven. Zover vraagt haar heiligheid ons niet om te gaan. Maar haar zorg mag ons aanspreken en aansporen.

Moge onze heiligen en onze dierbare overledenen ons in deze maand bijzonder aanspreken. Dat het licht van hun heiligheid over ons mag stralen en ook ons meer mag omvormen tot heilige mensen.

Theo Reuling ofs