Bezinning van deze maand

Veertigdagentijd

De evangelist Johannes spreekt in het begin van zijn evangelie over ‘het Woord dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond’. Hij heeft het dan over Jezus Christus, die tot ons spreekt in woorden vol goedheid en waarheid. Dat heeft hij drie jaar lang gedaan. Vele mensen heeft hij met die woorden geïnspireerd, maar hij heeft er bij de gezaghebbers ook grote vijanden mee gemaakt. En dat kostte hem uiteindelijk zijn leven. Maar zelfs in de moeilijkste uren van zijn leven blijft Jezus goede en ware woorden spreken. Zijn lijdensweg begint Hij met angst, maar ook met overgave aan de wil van zijn Vader: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.” En nadat zij hem gekruisigd hadden sprak Jezus: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.” 

Laten wij bidden tot God, onze barnhartige Vader, dat wij leren de mensen te vergeven, van wie wij menen dat zij ons onrecht aangedaan hebben, van wie wij niet genoeg erkenning hebben gekregen, die ons in de steek gelaten hebben. Laat ons ervaren dat een ten diepste gemeend vergeven voor ons beiden de ruimte schept om uw wil te doen naar het voorbeeld van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

Michel Versteegh ofs