Bezinning van deze maand

Loslaten

Ook tijdens mijn loslaten van boeken, het opruimen van mijn huis en het niet-langer-toe-willen-eigenen van aardse schatten heb ik Jezus' barmhartige hart hard nodig. Met Hem kijkend naar een vol leven van behoeftes en belangen. Van tijdelijk geleende talenten en op me genomen taken. Van 24/7-tijd en prioriteit om deze te vervullen. Van onze levens-prioriteit en onze beperkte houdbaarheid. Het is alsof Jezus naar mij, naar ons, kijkt en zegt: "Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel ...  Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. “(Matt. 6:19-22). 

Voel jij ook be- èn verwondering als je leest: "Dit is de regel en de levenswijze van deze broeders: leven in gehoorzaamheid, … en de leer en de voetstappen van onze Heer Jezus volgen die zegt: ‘Als je onverdeeld goed wilt zijn: ga alles verkopen wat je hebt en geef het aan de armen en je zult een schat in de hemel hebben. Kom dan om Mij te volgen.’ (Mt 19,21)" (Franciscus. Regel. Voorl. Redactie. §1.). 

Gelukkig dat ik nog wat mag oefenen in de OFS.  Waarin veel goeds te zien is. Ook dat is deel van de schat. Wat het loslaten van het aardse vergemakkelijkt. "Gelukkig de dienaar die het goede dat de Heer hem laat zien, verzamelt als een schat in de hemel ... "

Gelukkig dat we kunnen bidden: " Hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde, het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen"

Moge dit ons allen een hart onder de riem steken bij ons opgeruimder en hartelijker volgen van Jezus' barmhartige hart. 

Dierbare zuster en broeder, vrede en alle goeds zij met elk van ons. 

Felix van Hulsen ofs