Bezinningsdagen

Op landelijk niveau wordt vier keer per jaar een bezinningsdag georganiseerd, die bedoeld is voor alle leden. Naast leden en aspirant-leden van de orde zijn ook andere geïnteresseerden in het leven van Franciscus en Clara van harte welkom.

Eerstvolgende bezinningsdag: zaterdag 23 april 2022 te Assen.

Het thema van de dag is: Ervaringen met het mysterie?

Franciscus wilde volgen in de voetsporen van de Heer. Wat zijn dat? En waar lopen ze? Zijn dat ervaringen van plekken of momenten waar hij de Heer ontmoette of Zijn aanwezigheid bevroedde? Wat deden die ervaringen met hem en wat deed hij ermee? Leidden ze hem op zijn levensweg, of lieten ze iets oplichten van zijn bestemming?

Koos Tolboom zal aan de hand van Augustinus (realiteit om te genieten en tekens om te gebruiken), Franciscus (verhaal uit 3Gezellen 5 en 6) en zijn eigen ervaringen spreken over de “voetstappen van de Heer”, waarvan vele een leidend en verwijzend karakter hebben, en enkele er alleen lijken te zijn om te genieten.

Willem Marie Speelman zal vervolgens iets vertellen over mystagogie en het mystagogisch gesprek als “inwijding” van mensen in ervaringen die zij al wel gehad hebben, maar waar zij (nog) geen betekenis aan hebben kunnen geven.

10.00 uur    deur open
10.30 uur    woord van welkom, gebed en lied (handboek mee!)
10.45 uur    Koos Tolboom over voetstappen van de Heer
11.15 uur    pauze
11.30 uur    Willem Marie Speelman over mystagogie
12.00 uur    plenair gesprek over ervaringen met het mysterie
12.30 uur    lunch
13.30 uur    gesprekken in groepen aan de hand van vragen
14.15 uur    plenair gesprek om te delen wat er gedeeld is
14.30 uur    eucharistieviering
15.15 uur    nog wat koffie voor de reis terug?

De bezinningsdag wordt gehouden op adres: Doctor Nassaulaan 3 te Assen.

Opgave noodzakelijk, want er is waarschijnlijk een maximum aantal bezoekers in het parochiecentrum. Opgeven tot uiterlijk 22 april via e-mail: vorming@ofsnederland.nl of via onderstaand formulier.