Bezinningsdagen

Op landelijk niveau wordt vier keer per jaar een bezinningsdag georganiseerd, die bedoeld is voor alle leden. Naast leden en aspirant-leden van de orde zijn ook andere geïnteresseerden in het leven van Franciscus en Clara van harte welkom.

Eerstvolgende bezinningsdag: zaterdag 27 november 2021 digitaal via ZOOM

Thema: Op weg met Clara

De komende bezinningsdag zal bestaan uit workshops die alle draaien om Clara van Assisi. Zuster Paula Suwartini geeft een workshop in de christelijke geleide mediatie. Zuster Marianne van Haastrecht zal haar deelnemers inwijden in de lectio divina, een spirituele manier van lezen. Gerard Pieter Freeman zal spreken over een bijzondere uitdrukking van Clara’s leiderschap. De vierde workshop is een wandeling ‘met lichte tred, zonder je voeten te stoten’ onder begeleiding van Willem Marie Speelman.  

Het programma van de dag is:
09.30 Begin/inloggen, waarbij technisch alles wordt gecheckt
10.00 Welkom en gebed
10.15 Start van de workshops in de zogenaamde break out rooms
11.00 Pauze
11.15 - 12.00 Tweede workshopronde
12.00 - 12.15 Slot met zegen.

Aanmelding kan plaatsvinden via een e-mailbericht aan vorming@ofsnederland.nl of via onderstaand formulier. Uiterlijk donderdag 25 november wordt de link voor deelname aan iedereen toegestuurd die zich heeft aangemeld.