Perfetta Letizia (Assen)


 

Perfetta Letizia

Perfetta Letizia is Italiaans voor echte vreugde of volmaakte vreugde. Deze woorden komen uit het dictaat van Franciscus aan broeder Leo, waarin Franciscus succes, macht en wonderen afwijst als graadmeters voor wat echte vreugde is.

Franciscus legt uit dat volgens hem echte vreugde slechts gelegen is in het geduld bewaren in tijden van tegenspoed en afwijzing en zonder kwaad of verbitterd te worden.

Het plaatje duidt dit aan: Franciscus die ondanks het barre winterweer geweigerd en weggestuurd wordt door een medebroeder. Hij wordt niet meer erkend als de grote ordestichter, maar als overbodig terzijde geschoven.

Bron: De geschriften

 

 

 

 

 

 

 


Perfetta Letizia

De broederschap Perfetta Letizia is een lokale broederschap in de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) en is in januari 2006 te Assen opgericht. Op dit moment (januari 2024) telt onze broederschap 14 leden, mannen zowel als vrouwen. Zij hebben allemaal hun eeuwige professie gedaan. 1 Benedictijner oblaat is als "vriend" toegelaten en er zijn op het moment enkele mensen die zich graag willen oriënteren.

Wij streven ernaar om in ons dagelijkse leven het evangelie van Jezus Christus naar vermogen na te leven, daartoe geïnspireerd door Franciscus van Assisi. In de franciscaanse leefwijze zijn vreugde, eenvoud, dragen, teruggeven, gerechtigheid en verbondenheid met de schepping kernwaarden. Wij proberen de onderlinge band te versterken en elkaar te bemoedigen door verdieping en gebed in onze bijeenkomsten. Om ook andere kanten van elkaar te ontdekken en zo elkaar nog beter te leren kennen, organiseren wij in juni een ongedwongen samenkomst op een zaterdag ergens in het noorden.

 


Wanneer komen wij bijeen?

Elke derde woensdag van de maand komen wij samen in het parochiehuis van de parochie Maria Tenhemelopneming, Dr. Nassaulaan 3b te Assen. In de wintermaanden is de bijeenkomst 's middags en in de zomermaanden 's avonds.

We beginnen onze bijeenkomsten met het bidden van het franciscaanse getijdengebed, daarna volgt, indien nodig, het doorspreken van wat zakelijke aangelegenheden en/of een rondje wel en wee voor wie dat wil.

De rest van de bijeenkomst besteden wij aan verdieping in en bezinning op de franciscaanse spiritualiteit. Voor een deel wordt dit georganiseerd door de leden zelf en overige bijeenkomsten zijn o.l.v. de Geestelijk Assistent.

Deze bijeenkomsten zijn behalve ter ontmoeting, bezinning en verdieping óók onderdeel van het permanente vormings-traject. Dat geldt ook voor de landelijke bezinningsdagen, de vormingsweekenden en de jaarlijkse diocesane bezinningsweekenden in het Franciscanessenklooster in Thuine, Duitsland.

 


Geplande activiteiten

Onze activiteitenkalender 2024 (incl. de landelijke bezinningsdagen en de retraites in Thuine) ziet er zó uit:
- woensdag 17 januari van 14.00 -16.00 uur bijeenkomst Perfetta Letizia in parochiehuis Assen
- zaterdag 27 januari Landelijke Bezinningsdag in Den Bosch
- woensdag 21 februari van 14.00 - 16.00 uur bijeenkomst Perfetta Letizia in parochiehuis Assen
- woensdag 20 maart van 14.00 - 16.00 uur bijeenkomst Perfetta Letizia in parochiehuis Assen
- vrijdag 5 april t/m zondag 7 april Diocesane retraite o.l.v. Peter Vermaat in Thuine. Thema: de weg
- woensdag 17 april van 19.00 - 21.00 uur bijeenkomst Perfetta Letizia in parochiehuis Assen
- zaterdag 20 april Landelijke Bezinningsdag in Leeuwarden
- woensdag 15 mei van 19.00 - 21.00 uur bijeenkomst Perfetta Letizia in parochiehuis Assen
- Vrijdag, 7 juni t/m zondag 9 juni Landelijk Keuze Kapittel in Denekamp 
- zaterdag 15 juni van 11.00 -15.00 uur (uitje, plaats is nog niet bekend) 
- woensdag 18 september van 19.00 - 21.00 uur bijeenkomst Perfetta Letizia in parochiehuis Assen
- zaterdag 21 september Landelijke Bezinningsdag in Den Bosch 
- woensdag 16 oktober van 19.00 - 21.00 uur bijeenkomst Perfetta Letizia in parochiehuis Assen
- woensdag 13 november van 14.00 - 16.00 uur bijeenkomst Perfetta Letizia in parochiehuis Assen
- zaterdag 30 november Landelijke Bezinningsdag in Den Bosch
- zaterdag 14 december van 11.00 -15.00 uur Kerstfeest/kerstlunch Perfetta Letizia in parochiehuis Assen
- vrijdag 13 december t/m 15 december Diocesane retraite o.l.v. Peter Vermaat in Thuine 

Uitnodiging

We nodigen u van harte uit om kennis met ons te maken en wie weet... wordt u geraakt en ontstaat bij u het verlangen om tot onze broederschap toe te treden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

 

Vrede en alle goeds! En wellicht tot ziens!


Enkele foto's van onze bijeenkomsten.