Den Bosch ('s-Hertogenbosch) 

Contactpersoon: Han van der Waal, Pr. Willem-Alexanderstraat 21, 5308 KV Aalst (Gld), j.h.vanderwaal@gmail.com.

 


Het bestuur van de broederschap bestaat sinds het keuzekapittel van 10 november 2021 uit:
- minister Han van der Waal
- viceminister Willy van Ravensteijn
- secretaris Tiny Timmermans-Barendse
- vormingsverantwoordelijke Han van der Waal
- geestelijk assistent Hans-Peter Bartels ofm

De functie van penningmeester bleef vacant. 

 


Over ons…..

Wij zijn een oude broederschap. In1897 schonk de rijke en ongehuwde ‘mejuffrouw’ Dorothée van Beugen (1845 – 1929) aan de Kapucijnen grond om een klooster in ’s-Hertogenbosch te bouwen. Twee jaar later in 1899 werd de Broederschap Den Bosch van de Derde Orde Franciscanen opgericht. Enkele jaren na haar dood werd in 1936 met geld uit haar nalatenschap het Franciscushuis gebouwd voor de Derde Orde, waar zij lid van was. In 1993 heeft onze broederschap afstand gedaan van deze ruimte op voorwaarde dat zij hier altijd zou mogen blijven samenkomen.

Zoals gezegd zijn wij een oude broederschap.  Wij zijn gegroeid van Derde Orde Franciscanen naar Franciscaanse Lekenorde en van Franciscaanse Lekenorde naar Orde van Franciscaanse Seculieren. Door de jaren heen zijn we altijd nauw verbonden geweest met de Kapucijnen. Sinds kort hebben we echter een jonge franciscaner broeder als Geestelijk Assistent.

Onze broederschap telt 6 leden tussen de 30 en 80 jaar. Tot voor enkele jaren zagen we onze toekomst en het voortbestaan somber in. Gelukkig zijn er weer enkele nieuwe en enthousiaste leden bijgekomen en sinds kort enkele belangstellenden.

We noemen ons Broederschap Den Bosch maar van  onze leden komt er slechts één uit Den Bosch, de andere leden komen uit Aalst, Beek en Donk, Boekel, Oosterhout en Zaltbommel. De vraag is of de naam ook werkelijk onze identiteit weergeeft of dat we misschien een andere naam moeten zoeken.

Elke tweede woensdag van de maand komen we bij elkaar. Voorheen in het Franciscushuis na een eucharistieviering in de kapel van het klooster, de laatste jaren in een spreekkamer van het Stadsklooster San Damiano. We verdiepen ons in een thema. N.a.v. het Jaar van de Barmhartigheid behandelden we de werken van Barmhartigheid. Ieder van ons nam één van de werken voor zijn/ haar rekening en presenteerde die tijdens onze bijeenkomst. Ook hebben we aandacht besteed aan dej OFS-regel bij gelegenheid van het jubileum van de regel. Op dit moment bespreken we het boek “Echt mens worden met Clara van Assisi”  van Francine Demarsin. Omdat onze huidige Geestelijk Assistent geen priester is sluiten wij onze bijeenkomst af met een gebedsmoment.

Als broeders en zusters is onze samenkomst er een van echte ontmoeting. We luisteren naar elkaar en zijn echt op elkaar betrokken. Er is veel aandacht voor het gebed, we putten daar kracht uit en voelen ons daar door verbonden en gedragen.

 


Opname en associatie in onze broederschap

17 november 2023, feest van H. Elisabeth van Thüringen, de patroonheilige van de OFS, was een bijzonder feestelijke dag voor onze broederschap. Op deze dag werden Ingrid, het echtpaar Anthonie en Nossa, en Els opgenomen c.q. geassocieerd in/met de Orde van Franciscaanse Seculieren. Dit vond plaats tijdens een feestelijke eucharistieviering in de Magdalenakapel van het stadsklooster San Damiano in 's-Hertogenbosch waarin broeder Jan ter Maat ofm voorging. Als leiddraad voor de overweging werd een gedeelte uit Matteüs 12 genomen waarin Jezus, na een opmerking van de omstanders, reageert met "Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders....". Broeder Jan: " Door jullie opname en associatie zijn jullie broeders en zusters geworden. Niet alleen van elkaar en van de franciscaanse familie. ..... kijk niet alleen in je eigen huis. Je vindt ze pas en vooral als je 'naar beneden' kijkt en ziet b.v. wie daar dineert vanuit een vuilnisvat. Dan zou je kunnen ontdekken wie hopeloos en eenzaam door het leven gaan. Als je net als Jezus, net als Elisabeth, loslaat wat eigen is, vind  je mensen die jij kunt dienen. Gelukkig en gezegend ben je als je zo handelt en daarin volhardt". Zo klonken de laatste woorden van broeder Jan.


Professie van Marijke Baars

De maandelijkse bijeenkomst van de Broederschap Den Bosch was op woensdag 8 maart een heel bijzondere. In een plechtige  eucharistieviering deed Marijke Baars haar professie op de Regel van de Orde van Franciscaanse Seculieren. Niet alleen voor Marijke was het een speciale dag, maar ook voor de broederschap. Het was immers voor het eerst sinds 2016 dat er een professie was.

De professie van Marijke vond plaats in de kerk van Stadsklooster San Damiano in ’s-Hertogenbosch. Naast de leden van de broederschap waren ook de hele communiteit van het klooster en de talrijke vrienden en bekenden van Marijke aanwezig. Broeder Jan ter Maat spoorde in zijn homilie Marijke aan om het met haar geloften niet alleen bij woorden te laten.

Zeven jaar geleden begon Marijke vrijwilligerswerk in het klooster dat destijds nog bewoond werd door kapucijnen. Door gesprekken met pater Savio, een van de bewoners, kreeg Marijke belangstellig voor Franciscus en besloot zij zich aan te sluiten bij de OFS. Na een intensieve voorbereiding is die belangstelling uitgelopen op professie op de Regel van de OFS. “Ik besef heel diep van binnen dat ik niet zomaar vanuit mezelf heb besloten voor dit mooie pad, maar dat het een roeping is”, aldus Marijke. Zij ziet dan ook met grote dankbaarheid terug op deze bijzondere dag.

Na de viering was er een informele bijeenkomst in het Franciscushuis.In memoriam Paul van Hoek

Op 5 januari 2022 overleed te ’s-Hertogenbosch onze medebroeder Paul van Hoek. Hij was 97 jaar en in 1944 geprofest. Paul was een zeer gelovig en betrokken lid van de OFS die nooit een bijeenkomst oversloeg. De laatste jaren was het tot zijn grote verdriet niet meer mogelijk vanwege zijn hoge leeftijd. Daarom hebben wij in 2019 zijn 75-jarig jubileum bij thuis gevierd. Door zijn jarenlange lidmaatschap was Paul “het gezicht” van de Broederschap Den Bosch. Niet alleen in onze broederschap vervulde hij verschillende functies, Paul deed dit ook in het Landelijk Bestuur. Onze broederschap zal hem missen.

Moge Paul thuis gekomen zijn in het land van louter licht en rusten in vrede.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

In memoriam Kees Stikkers

Op 2 november 2019, het feest Allerzielen, overleed onze medebroeder Kees Stikkers. Hij ging ons voor naar het Vaderhuis, zoals op de rouwbrief stond. Nog onlangs vierden wij dat hij op 4 oktober 65 jaar geprofest was. In deze periode heeft Kees met veel inzet verschillende bestuursfuncties bekleed. Kees was een diep gelovig man met veel aandacht voor de naasten. We zullen zijn optimisme en humor missen.  Moge hij rusten in vrede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


In memoriam Maria Kersten

Op 30 oktober 2018 overleed te Nijmegen onze medezuster Maria Kersten. Zij werd op 10 januari 1942 te Geldrop geboren. Op zeer jonge leeftijd vertrok zij met haar ouders naar Australië. Op 17 september 1963 werd zij geprofest in de Franciscaanse Derde Orde en trad in bij een Missie-congregatie. Maria werd uitgezonden naar Zuid-Afrika, waar zij lange tijd werkzaam was. In 2007 kwam zij om gezondheidsredenen naar Nederland terug. Op 17 september van datzelfde jaar hernieuwde zij haar professie in ‘s-Hertogenbosch. 
Maria was een gedreven vormingsverantwoordelijke bij onze Broederschap. De laatste jaren ging haar gezondheid erg achteruit en kon zij onze maandelijkse samenkomsten niet meer bijwonen.

Moge zij rusten in vrede.


 

Overlijden Nel van Hoek-Kolster.

Op 27 december 2017 overleed in Rosmalen onze medezuster Nel van Hoek – Kolster. Zij werd op 4 februari 1925  in Tilburg geboren en was de echtgenote van onze medebroeder Paul van Hoek. Op 24 mei 1992 werd zij opgenomen in onze Broederschap. De laatste jaren verbleef zij in in het zorgcentrum De Hof van Hintham en was zij niet meer in staat onze bijeenkomsten bij te wonen. Wij verliezen in haar een zeer betrokken medezuster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

In Memoriam

Op 3 april 2016 overleed broeder Henk Hoogenboom in Zeeland op 81-jarige leeftijd. Henk was emeritus-diaken en sinds 1990 lid van de OFS.

Op 28 mei 2016 overleed zuster Joke Goesten in Ammerzoden in de leeftijd van bijna 90 jaar. Joke was sinds 1958 lid van de OFS.

 

 

 

 


Professie Els Timmermans-Hendriks

Op zaterdag 30 januari 2016 was in 's-Hertogenbosch in de kapel bij de Kapucijnen de professie op de regel van Franciscus van Els Hendriks. Dit gebeurde in een samenzijn met de medebroeders en -zusters van de broederschap Den Bosch en gasten. Een mooie plechtigheid en een belangrijke stap voor Els.


 

Gedenkwaardige 17 juni 2015

Op woensdag 17 juni 2015 ging pater Hans Putters ofm.cap. voor de laatste maal voor in de eucharistieviering van de broederschap. Ook vierde minister Kees Stikkers zijn 60-jarig professiefeest.

Kees Stikkers leest de Eerste Lezing tijdens de Eucharistieviering.
Kees Stikkers vernieuwt zijn professie.
Paul van Hoek overhandigt een jubileumpresentje aan Kees Stikkers.

 


 

Opname Els Timmermans-Hendriks

Op woensdag 18 juni 2014 werd tijdens een plechtige Eucharistieviering in de kapel van de paters Kapucijnen in Den Bosch onze medezuster Els Timmermans-Hendriks ten overstaan van onze minister broeder Kees Stikker opgenomen in de OFS-gemeenschap van Den Bosch. Na afloopt werd onze 'nieuwe' medezuster gelukgewenst door haar medezusters en -broeders. Als vertegenwoordigster van het Landelijk Bestuur feliciteerde zuster Irene Leliveld Els en bracht zij de groeten over van het LB, wat door Els zeer op prijs werd gesteld.

 

 

 

 

 

  

Overlijden Tilly Gerrits

Op 21 februari 2012 overleed onze medezuster Tilly Gerrits-van den Berg. Zij werd in 1984 aangenomen en op 16 oktober 1985 legde zij haar professie af op de regel van de OFS. Zij was een trouw lid van onze broederschap. Helaas was zij al meer dan 10 jaar niet meer in staat onze bijeenkomsten bij te wonen, maar zij bleef altijd haar belangstelling voor onze broederschap tonen. Moge zij rusten in vrede.

 

 


 

Professie Han van der Waal

Op woensdag 15 februari 2012 heeft tijdens een  plechtige  Euchartistieviering in de kapel van de paters Kapucijnen in Den Bosch onze medebroeder Han van der Waal, ten overstaan van onze minister a.i. broeder Kees Stikkers, onze geestelijk assistent pater Hans Putters ofm.cap. en de getuigen zuster Maria Kersten (vormingsverantwoordelijke) en zuster Tinny Timmermans, zijn Professie op de regel van de OFS afgelegd. In het Franciscushuis heeft de Broederschap van de OFS Den Bosch dit heugelijke feit gevierd met felicitaties, attenties en een gezellige lunch. Zuster Marianne Versteegh bracht de hartelijke groeten van broeder Michel Versteegh, landelijk minister, over en namens de Broederschap van Gilze was zuster Joke Timmermans aanwezig. 
Klik op onderstaande link om het fotoalbum te bekijken: 
http://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken/eb15aa4c-55e3-4e65-8ef1-9b5d1295e16e


Professie Tiny TimmermansProfessie Tiny Timmermans

Op woensdag 18 mei 2011 heeft tijdens een Eucharistieviering in de kapel van de paters Kapucijnen in Den Bosch onze medezuster Tiny Timmermans-Barendse ten overstaan van onze plaatsvervangend minister broeder Kees Stikkers, onze geestelijke assistent pater Hans Putters en de getuigen zuster Maria Kersten (vormingsverantwoordelijke) en broeder Paul van Hoek haar plechtige Professie op de Regel afgelegd. In het Franciscushuis hebben wij daarna dit heugelijke feit met felicitaties en attenties aan onze medezuster uitgebreid gevierd.

 

 

 


 

 

Cor GillhausIn memoriam Cor Gillhaus

 

Op 27 januari 2011 overleed in de leeftijd van 78 jaar onze medebroeder Cor Gillhaus. Cor sloot zich 7 jaar geleden aan bij onze broederschap. Op 16 december 2009 werd hij in onze broederschap opgenomen en bereidde hij zich met 2 andere kandidaten voor op zijn professie. We verliezen met Cor een gedreven medebroeder, die zoals in zijn gedachtenisprentje wordt vermeld in de Kerk vond wat velen elders zoeken. Wij zullen Cor missen. Hij ruste in Vrede.

 

 

 

 

 


Opname Han van der Waal

Opname Han van der Waal

Onder een Eucharistieviering op woensdag 17 november 2010 werd onze medebroeder Han van der Waal als lid opgenomen in onze broederschap. Een goede vriend van Han, Patrick Flo, assisteerde als diaken bij deze plechtigheid. Hierna kwamen wij bijeen in het Franciscushuis waar wij deze aanname vierden met onder andere een zeer interessante lezing van Patrick Flo over het bijbelse Scheppingsverhaal in verhouding tot de evolutietheorie.