De Fioretti (Leeuwarden)

 


De Fioretti is een “broeder-/zusterschap” van vrouwen en mannen in Leeuwarden en omstreken. Zij maakt deel uit van de Orde van Franciscaanse Seculieren in Nederland binnen de rooms-katholieke kerk.

 

(Fioretti betekent bloempjes. Een eeuw na de dood van Franciscus zijn de beroemdste verhalen over het leven van Franciscus van Assisi door een anoniem gebleven broeder samengebundeld in het boek de Fioretti.)

 


Iedere tweede woensdagmiddag van de maand komt de groep bijeen van 15.00 tot 17.30 uur in het Titus Brandsma Huis Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden.


Het bestuur bestaat uit:
Angela Twickler (minister), Jan Bijlsma (viceminister), Geralde Ruijter (secretaris), Joeke Ploeg (penningmeester), Felix van Hulsen (vormingsverantwoordelijke). Peter Vermaat is Geestelijke Assistent van de Fioretti.

Bijeenkomsten van de Fioretti voor 2022:

       9 maart 2022

        14 september 2022
13 april 2022 12 oktober 2022
11 mei 2022

9 november 2022

8 juni 2022 14 december 2022

 

 

 

 

 

In de maanden juli en augustus was er een koffiemorgen of-middag, waarbij het elkaar informeel ontmoeten bij een van onze leden thuis centraal stond.

 


In de zomer waren er twee hoogtepunten voor de Fioretti-broederschap

Op 8 juni legde Annemieke Schimmel haar professie binnen de Orde van Franciscaanse Seculieren af binnen onze broederschap de Fioretti.

Op 14 september werd Johan Kooistra opgenomen in de OFS bij onze broederschap de Fioretti.

We voelen ons als broederschap gezegend met deze nieuwe zuster en broeder!

 

 

Het eerste weekend van november gaan we met een groot aantal mensen van de broederschap gewoontegetrouw aan het eind van het jaar een weekend naar het Klooster van de Franciscanessen in Thuine (Duitsland). Peter Vermaat verzorgt daar een retraite-weekend rond Fiorettiverhalen (onderwerp: 'Gelukkig die, over de zaligsprekingen van Jezus en Franciscus'), waarbij mensen uit het noordelijke bisdom welkom zijn. Als er plaats is kunnen ook mensen komend van elders aansluiten bij dit weekend.  

In het voorjaar van 2023 is er in hetzelfde klooster eveneens o.l.v. Peter Vermaat een retraite weekend over een bijbels thema.

Heb je belangstelling om nader kennis te maken met de Orde van Franciscaanse Seculieren stuur dan een mail naar Angela Twickler voor verdere informatie. atm.twickler@gmail.com

 


 

Elisabeth van Thüringen-groep

Leeuwarden kent een tweede franciscaanse groep o.l.v. Peter Vermaat. Mensen die zich - soms al jarenlang - verbonden voelen met de franciscaanse spiritualiteit en zich daarin willen blijven verdiepen. De deelnemers zijn niet gericht op een engagement met de OFS door professie. Als die wens wel ontstaat dan kan men de Fioretti-bijeenkomsten bijwonen en een traject van vorming ingaan. De Elisabeth-groep is een zogeheten “custodie” en zij sluit als zodanig aan bij de franciscaanse wereldwijde familie. 
Zij komt vier tot zes keer per jaar bijeen in het Titus Brandsma Huis in Leeuwarden. In 2022 op: 13 april, 11 mei, 14 september en 9 november van 19.00 tot 21.00 uur.

Terugblik

Op 14 september was er in het kader van de Elisabethgroep een Open Avond in het Titus Brandsma Huis, waarin Rob Hoogenboom en Frans Moussault Fiorettiverhalen op muziek ten gehore brachten.  Er waren dertig belangstellenden. Op 9 november wordt door Peter Vermaat ingegaan op de achtergrond van Fiorettiverhalen. In gesprek met elkaar wordt de zeggingskracht en de actualiteit van deze verhalen besproken.
Voor meer informatie: peter@petervermaat.nl.  
Je kunt je voor de avonden aanmelden bij hem of bij het Kerkelijk Bureau van de Sint Vitusparochie in Leeuwarden: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl.