De Fioretti (Leeuwarden)

 


Bijeenkomsten van De Fioretti in 2023

soms de tweede en soms de derde woensdag van de maand
in het Titus Brandsma Huis Bonifatiusplein 21
van 15.00 -18.00 uur

 

Data voor 2023:

Woensdag 11 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 14 juni

De Fioretti is een “broeder-/zusterschap” van vrouwen en mannen in Leeuwarden en omstreken. Zij maakt deel uit van de Orde van Franciscaanse Seculieren in Nederland binnen de rooms-katholieke kerk.
(Fioretti betekent bloempjes. Een eeuw na de dood van Franciscus zijn de beroemdste verhalen over het leven van Franciscus van Assisi door een anoniem gebleven broeder samengebundeld in het boek de Fioretti.)

Elke bijeenkomst beginnen we met het Getijdengebed om 15.00 uur in de crypte. Inloop vanaf 14.30 uur.
Dit jaar bespreken we o.l.v. onze Geestelijke Assistent Peter Vermaat de zogeheten Regel van de OFS, als leidraad voor bewust franciscaans leven.

We proberen vanuit het Evangelie de uitdagingen van deze tijd en de verantwoordelijkheid, die we als individueel mens hebben, te benaderen vanuit het Evangelie en de franciscaanse spiritualiteit.
Wij wisselen met elkaar uit hoe ons dit concreet zou kunnen inspireren in ons dagelijks leven en verdieping kan geven aan ons geloof.
Wij sluiten af met het samen zingen van het Zonnelied. 
Om 17.45 uur is er een gezamenlijke broodmaaltijd met (eigen meegebracht broodje) en soep. Er is dan alle ruimte om wel en wee uit te wisselen.

In de maanden juli en augustus wordt door een van de leden bij iemand thuis een koffiemorgen of-middag georganiseerd, waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat, een franciscaans onderwerp kan ter sprake komen en een wandeling kan worden gemaakt.

 

Het bestuur bestaat uit:

Angela Twickler (minister), Jan Bijlsma (viceminister), Geralde Ruijter (secretaris), Joeke Ploeg (penningmeester), Felix van Hulsen (vormingsverantwoordelijke). Peter Vermaat is Geestelijke Assistent van de Fioretti.

Heb je belangstelling om nader kennis te maken met de Fioretti
en de Orde van Franciscaanse Seculieren
stuur dan een mail voor meerdere informatie naar

Angela Twickler atm.twickler@gmail.com 
of naar Peter Vermaat peter@petervermaat.nl

Vrede en alle goeds,
Angela

 


 

Annemieke Schimmel, professie 8 juni 2022 Johan Kooistra, opname 14 september 2022

 


 

Elisabeth van Thüringen-groep

Leeuwarden kent een tweede franciscaanse groep o.l.v. Peter Vermaat: de Elisabethgroep. Deze is sinds enkele jaren volop in ontwikkeling.
De deelnemers zijn geïnteresseerd in de franciscaanse spiritualiteit, maar niet gericht op een engagement met de OFS door professie. Als die wens wel ontstaat dan kan men ook de Fioretti-bijeenkomsten bijwonen en vanaf 1 oktober een traject van vorming ingaan rond 4 oktober ‘Franciscus-dag’. Je kunt dan gedurende een periode onderzoeken of deze vorm van verbondenheid bij je past.

Bij de Elisabeth-groep is iedereen van harte welkom. Je hoeft je geen lid te zijn of te worden van de OFS of de zogeheten Franciscaanse Beweging. Zij staat ook open voor belangstellenden van niet-katholieke huize. Zij kan als “Custodie” van de noordelijke regio worden gezien en sluit als zodanig ook aan bij de franciscaanse wereldwijde familie. Zij komt vier tot zes keer per jaar bijeen rond een franciscaans thema in het Titus Brandsma Huis op woensdagavond.

In 2023 is dit op woensdagavond 1 februari, 1 maart, 29 maart, 26 april, 24 mei
20.00 tot 22.00 uur (toegang € 3,- inclusief koffie/thee)

Je kunt je voor de avonden aanmelden bij Peter Vermaat peter@petervermaat.nl of bij het Kerkelijk Bureau van de Sint Vitusparochie in Leeuwarden: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl .

Vrede en alle goeds!