Pax et Bonum (Valkenswaard)


Informatie: Joan van den Boom ofs, e-mail: joanvdboom@hotmail.com

 


 

Iedere tweede zaterdag van de maand komt de broederschap bijeen in het huis van een van de leden.

We beginnen de morgen met een gebedsviering of een eucharistieviering geleid door onze geestelijk assistent. Daarna drinken we koffie en vervolgen we de bijeenkomst met een rondje 'wel en wee' en een gesprek over eventueel ondernomen activiteiten. Alle leden en belangstellenden kunnen hieraan deelnemen.

Vervolgens bespreken we de door ons voorbereide franciscaanse teksten, bijbelgedeelten of andere belangrijke geschriften die ons worden aangereikt. Na een vaak boeiend gesprek en uitgebreide bezinning behandelen we de agenda van de broederschap. We sluiten onze bijeenkomst af met een gezamenlijke lunch. We nemen daarvoor zelf onze boterhammen mee. Voor de soep zorgen we bij toerbeurt.

De broederschap Pax et Bonum is een lokale afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) en is in 2012 te Valkenswaard opgericht. Broeder Fons Sijben ofm.conv., zaliger gedachtenis, gaf enkele jaren daarvoor de eerste aanzet daartoe. Op dit moment telt de broederschap naast de geestelijk assistent 5 leden.

Kom gerust eens aan en maak kennis met de groep. Wie weet is de (levensstijl van de) OFS ook iets voor jou? Over onze spiritualiteit valt meer te lezen op deze site onder het kopje Franciscus.

 


 

Ten aanzien van onze naam en tevens leidraad van onze broederschap Pax et Bonum de onderstaande toelichting.

Pax et Bonum = vrede en alle goeds. Dat is de vredeswens die Franciscus van de Heer zelf ontvangen heeft en die hij doorgegeven heeft aan zijn broeders en zusters. We lezen in zijn geschrift genaamd 'Testament': 

"De Heer heeft mij geopenbaard wat wij bij wijze van groet moeten zeggen: De Heer geve u vrede. In welk huis ze ook binnengaan, zal huin eerste woord zijn: Vrede aan dit huis. en volgens het heilig evangelie mogen zij eten van alle spijzen die hun worden voorgezet.

Ik raad mijn broeders aan, ik vermaan en waarschuw hen in de Heer Jezus Christus om, terwijl ze door de wereld gaan, geen ruzie te maken en geen woordenstrijd te voeren en niet over anderen te oordelen.

Maar zij zullen mild, vredelievend en bescheiden zijn, zachtmoedig en deemoedig en met allen spreken overeenkomstig onze leefwijze zoals dat behoort.

En hij moet vermijden om kwaad te worden of zich op te winden over iemands zonde. Want toorn en opwinding verhinderen in hemzelf en in anderen de liefde.

De een zal de andere gerust zijn nood kenbaar maken, want als een moeder haar lichamelijk kind voedt en liefheeft, met hoeveel meer zorg moet iemand dan niet zijn geestelijke broeder liefhebben en voeden? En als iemand van hen ziek wordt, moeten de andere broeders hem zó dienen als zij zelf gediend zouden willen worden.

En overal waar broeders zijn en elkaar treffen zullen zij tonen dat zij voor elkaar huisgenoten zijn."