Sociaal project 2018: Misuku Malawi

Terug

In 2018 zal de OFS geld bijeen brengen om een project in Malawi te ondersteunen. De bevolking van Malawi, en zeker in de regio Misuku, kan op velerlei gebieden ondersteuning gebruiken. Daar is de Stichting Misuku Malawi actief. Dit is een praktisch gedreven stichting met contacten ter plekke. Een aantal bestuursleden kent de regio omdat ze er of geboren zijn of er een aantal jaren hebben geleefd. Het gevolg is dat het stichtingsbestuur praktische informatie heeft over de regio, waarop ze samen met lokale mensen de projecten beter kunnen baseren. En vooral welke hulp het meeste resultaat oplevert voor de regio. Deze manier van werken brengen ze tot uitdrukking met ons symbool de boom. Wij maken als stichting een begin en dan zal de boom in de regio gaan groeien.

Meer informatie over het werk van de stichting is te vinden op hun website.

Het geld dat dit jaar ingezameld gaat worden is voor de bouw van enkele toiletblokken. Op dit moment zijn er geen toiletten of een beperkte voorziening. Bij een school en een hostel is gepland om drie toiletblokken van elk twee toiletten te bouwen. Daarvoor is een totaalbedrag van € 1.665,-- nodig.

Als je financieel wilt bijdragen aan dit project, kun je een geldbedrag overmaken op rekeningnummer NL98 INGB 0000 4314 58 op naam van 'Orde van Franciscaanse Seculieren' onder vermelding van 'sociaal project Malawi'.

 

Terug