Resultaten baten en lasten van het jaar 2020 OFS Nederland (Landelijk Bestuur en broederschappen)                             Terug

Bedragen in euro's.

Landelijk Bestuur 2020        
 
   

Baten
  Bestedingen       Resultaat
Bijdragen leden 5.318   Activiteitskosten 7.043  
Opbrengst vermogen 11.139   Sociaal project 6.931  
Overige bijdragen 0   Beheer en administratie 6.621  
Incidentele baten 8.483   Rentelasten    


  Incidentele lasten 5.733  
Totaal      24.940   Totaal     26.328 -/- 1.388

 

 

Broederschappen 2020 Inkomsten Uitgaven Resultaat
Naam Vestigingsplaats  

Bijdragen
leden

Overige
baten
Totaal Activiteiten Beheer & 
administratie
Totaal


             
De Fioretti Leeuwarden 440 45 485 612 64 675 -/- 190
Den Bosch I 's-Hertogenbosch 0 0 0 500 0 500 -/- 500
Fonte Colombo Hilversum 289 0 289 75 104 179 110
Gilze Gilze 14 330 344 472 0 472 -/- 128
Nederweert Nederweert 59 0 59 115 0 115 -/- 56
Pax et Bonum Valkenswaard 0 0 0 0 0 0 0
Perfetta Letizia Assen 0 0 0 89 59 148 -/- 148
Portiuncula Leiden 455 0 455 130 5 135 320
San Damiano Delft 800 0 800 582 165 747 53
Tilburg Tilburg 135 0 135 275 28 303 -/- 168
Tau-kring 's-Hertogenbosch 1.290 20 1.310 308 298 606 704

 

 

Terug