In 2015 kennen we twee doelen, namelijk een financieel doel en een inzameldoel.

Terug

  1. Financiële inzameling voor de inrichting van natuur- en scheikundelokalen van de St. Franciscus middelbare school in de wijk Itimpe, Kitwe, Zambia. Een beschrijving treft u hieronder aan. Giften kunnen worden overgemaakt naar OFS Nederland, IBAN: NL98 INGB 0000 4314 58 onder vermelding van "Sociaal project".
  2. Een inzameling van nieuwe of gebruikte gehoorapparaten voor Kinderhulp Togo. Een beschrijving treft u hieronder aan. Inzameling vindt plaats via de broederschappen of door op te sturen naar OFS Nederland, Wilhelminastraat 84, 6942 ET Didam.

 

Ad. 1. Geldinzameling voor Zambia

In 1996 werd door broeder Gerard Scioscia ofmconv, samen met een groot aantal ouders in de Itimpe Township, een bescheiden aanvang gemaakt met de bouw van een basisschool. De Itimpe Township is een kleine nederzetting, zo'n 10 km van vijf kopermijnen in Kitwe in de Copperbelt van Zambia. De meeste mijnwerkers wonen er in schamele optrekjes, gemaakt van in de zon gedroogde stenen van klei van de talloze mierenheuvels. Pater Gerard uit Napels in Italië was de pastoor van de St. Anthoniusparochie in de wijk Itimpe. Hij merkte dat veel kinderen niet naar school gingen omdat hun ouders geen geld hadden om hun kinderen naar de bestaande basisschool in de wijk te sturen. De school was te duur voor kinderen uit arme gezinnen en voor de vele weeskinderen, wier ouders aan aids waren overleden.

Pater Gerard deed zijn uiterste best om de school van de grond te krijgen. Toen hij in 1998 met pensioen ging, hebben pater Juniper en broeder Tony het project voortgezet. Momenteel heeft de school 1000 leerlingen, verdeeld over de basisschool en de middelbare school en zijn er 34 leraren. De school is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige basis- en middelbare school. Vanaf januari 2010 is de school erkend door het ministerie van onderwijs en de leraren worden gesalarieerd door het ministerie. Maar de uitbreiding en verdere inrichting van de school is de verantwoordelijkheid van de school, die onder het management van het provinciaal bestuur van de minderbroeders conventuelen staat. Broeder Tony en ikzelf (Harry Uitendaal ofmconv) zijn de afgelopen vijf jaar intensief bezig geweest huizen te bouwen voor onze leraren, want in de povere wijk zijn geen huizen te huur of te koop en de leraren komen vaak van ver weg. Ze moeten dus een woning dichtbij de school hebben! Nu staan er 18 mooie lerarenwoningen op het schoolterrein! Op dit moment zijn we intensief bezig de school geheel volgens de officiële standaard in te richten. Vandaar dit doel voor het sociaal project van OFS Nederland.

In 2015 gaat onze middelbare school deelnemen aan de landelijke eindexamens in geheel Zambia. Het is dan een vereiste dat de school voldoet aan de officiële standaard van het ministerie van onderwijs. Vandaar dat de lokalen voor natuur- en scheikunde voorzien moeten zijn van alle vereiste benodigdheden voor het onderricht in die vakken. Het hiertoe benodigde bedrag is € 2.545,- in de lokale munt gelijk aan Kwacha 19.085,00 (valutawaarde van Kwacha 7,5 = € 1,-). De opbrengst van het sociaal project 2015 worden door Harry Uitendaal vanaf de missieprocuur rechtstreeks overgemaakt naar de paters in Kitwe. Zij besteden het geld in samenwerking met de directie van de school voor de aanschaf van alle benodigde materialen. Het geld wordt voor 100% besteed aan het doel zonder dat er iets aan de strijkstok blijft hangen!

Meer informatie over de school op: www.saintfrancisschoolzambia.org. Broeder Harry Uitendaal ofmconv (Geestelijk Assistent van de broederschap Pax et Bonum in Valkenswaard) heeft 45 jaar in Zambia gewoond en gewerkt, onder andere op de Missiepost bij de St. Franciscusschool.

 

Ad. 2. Inzameling gehoorapparaten voor de Stichting Kinderhulp Togo

Veel kinderen in Togo hebben gehoorproblemen die vaak alleen nog verholpen kunnen worden met gehoorapparaten. Daarom de oproep om in 2015 gehoorapparaten in te zamelen, nieuw of gebruikt. Deze worden dan pasklaar gemaakt en afgesteld, zodat kinderen weer toekomst hebben.

Alle gehoorapparaten zijn welkom. Als er nog batterijen bij zijn of hebt u alleen nog batterijen: laat maar komen. Ook oorstukjes of materiaal om oorstukjes van te maken zijn zeer welkom. Schakel uw omgeving, familie, dorp/wijk/stad, gehoorspecialist of wie dan ook in om zoveel mogelijk gehoorapparaten bijeen te brengen. Ze kunnen via de broederschappen ingezameld worden en bijvoorbeeld op bezinningsdagen of andere landelijke bijeenkomsten aan het landelijk bestuur overhandigd worden. Als u ze wilt opsturen dan kan dat naar OFS Nederland, Wilhelminastraat 84, 6942 ET Didam.

De Stichting Kinderhulp Togo is het werk van een Nederlands echtpaar, dat met behulp van professionals en vrijwilligers een grote bijdrage levert aan de gezondheidszorg voor kinderen in een groot deel van Togo. Meer informatie is te vinden op www.kinderhulp-togo.nl.

 

Terug