Overzicht baten en lasten van het jaar 2016 OFS Nederland (Landelijk Bestuur en broederschappen)                             Terug

Bedragen in euro's.

Landelijk Bestuur 2016        
 
   

Baten
  Bestedingen       Resultaat
Bijdragen leden 13.128   Activiteitskosten 16.750  
Opbrengst vermogen 18.183   Sociaal project 4.973  
Overige bijdragen 0   Beheer en administratie 2.325  
Incidentele baten 360   Rentelasten 1.160  


  Incidentele lasten 327  
Totaal      31.671   Totaal     25.535 6.136

 

Broederschappen 2016 Inkomsten Uitgaven Resultaat
Naam Vestigingsplaats  

Bijdragen
leden

Overige
baten
Totaal Activiteiten Beheer &
administratie
Totaal


             
De Fioretti Leeuwarden 973 76 1.049 692 49 741 308
Den Bosch I 's-Hertogenbosch 0 97 97 1.226 116 1.342 -/- 1.245
Fonte Colombo Hilversum 480 0 480 407 70 477 3
Gilze Gilze 350 4 354 288 0 288 66
Nederweert Nederweert 410 5 415 268 85 353 62
Pax et Bonum Valkenswaard 260 0 260 90 0 90 170
Perfetta Letizia Assen 375 0 375 442 0 442 -/- 67
Portiuncula Leiden 521 0 521 384 30 414 107
San Damiano Delft 1.084 0 1.084 799 279 1.078 6
Tilburg Tilburg 519 13 532 443 97 540 -/- 8
Tau-kring 's-Hertogenbosch 2.954 8 2.962 2.334 158 2.492 470

 

Terug