Begroting baten en lasten van het jaar 2021 OFS Nederland (Landelijk Bestuur en broederschappen)                             Terug

Bedragen in euro's.

Landelijk Bestuur 2021        
 
   

Baten
  Bestedingen       Resultaat
Bijdragen leden 5.750   Activiteitskosten 14.350  
Opbrengst vermogen 10.000   Sociaal project 2.750  
Overige bijdragen 0   Beheer en administratie 11.500  
Incidentele baten 0   Rentelasten    


  Incidentele lasten 11.000  
Totaal      15.750   Totaal     39.600 -/- 23.850

 

 

Broederschappen 2021 Inkomsten Uitgaven Resultaat
Naam Vestigingsplaats  

Bijdragen
leden

Overige
baten
Totaal Activiteiten Beheer & 
administratie
Totaal


             
De Fioretti Leeuwarden 500 0 500 500 70 570 -/- 70
Den Bosch I 's-Hertogenbosch 0 0 0 500 0 500 -/- 500
Fonte Colombo Hilversum 300 0 300 100 100 200 100
Gilze Gilze 50 300 350 300 0 300 50
Nederweert Nederweert 75 0 75 125 0 125 -/- 50
Pax et Bonum Valkenswaard 0 0 0 0 0 0 0
Perfetta Letizia Assen 500 0 500 450 0 450 50
Portiuncula Leiden 450 200 650 475 275 750 -/- 100
San Damiano Delft 800 0 800 460 350 810 -/- 10
Tilburg Tilburg 300 200 500 400 50 450 50
Tau-kring 's-Hertogenbosch 1.300 0 1.300 1.330 300 1.630 -/- 330

Terug